Ligg unna Youngstorget

Kampen mot riving av Y-blokka har vært lang og seig, nå kan Oslo stå foran nok en kamp mot at staten tar seg til rette i hovedstaden.

Nå er det Youngstorget staten ønsker å endre. Det er en uvanlig dårlig idé.

Dagsavisen skrev onsdag om at Statsbygg planlegger å dele Youngstorget i to. Dette er del av sikkerhetsløsningen for det nye regjeringskvartalet. Forslaget er nå ute på høring.

«Det vil være et synlig hinder som gjør at biler ikke kommer gjennom, men vi som går eller sykler vil komme fint gjennom. Dette kan utarbeides på flere måter. For eksempel rundt Stortinget har store blomsterkasser den funksjonen», har kommunikasjonsleder i Statsbygg, Pål Weiby, uttalt til Dagsavisen.

Et synlig, permanent hinder, altså. En fysisk barriere er ønsket tvers igjennom byens største og viktigste torg. Et samlingspunkt for demonstrasjoner og opptog, som på 8. mars og 1. mai. En historisk arena for arbeiderbevegelsen.

Det er mye å si angående det langt framskredne nye regjeringskvartalet. De fleste kampene er tapt. Y-blokka skal nå rives, og det vil bli et massivt, ruvende kvartal som vil signalisere statlig makt. En mastodont midt i byen, som rett og slett er unødvendig, og som for alltid vil endre karakteren på byrommet i indre Oslo. Dessverre er kampen for fornuften tapt. Krigen er tapt, men det gjenstår enda et slag. Torgslaget.

Derfor er det viktig at byens borgere og politikere ikke sover nå som Statsbygg prøver å dominere også folkets torg, Youngstorget. Hvis de får anledning til å dele det opp, vil statsmastodonten i enda større grad få prege byens historisk preg og folkeliv.

Byens folkevalgte har lite annet enn ord å stille opp med når staten regulerer, men la regjeringen få høre det.