Krevende fred

Forsvarssjefen har levert sine fagmilitære råd. Han ønsker en kraftig opprustning av den norske forsvarsevnen. Flere skip, fly og soldater.

Verden rundt oss er mer urolig enn på flere tiår. Politiske konflikter, nye verdimotsetninger og handelskrig preger situasjonen. Russland virker stadig mer opptatt av å skape uro i sine naboland. Kina ruster opp og har en ekspansiv utenrikspolitikk. Tyrkia står på terskelen til å invadere Syria. Midtøsten syder av krig og misnøye. Og USA under Donald Trump er blitt en partner det knyttes mindre tillit til.

I nordområdene er det mye aktivitet, og uavklarte interesser. Mulighetene for konflikt er tiltakende når verdens stormakter møtes rett utenfor Norges nordlige grenser. Pentagon peker på både Kina og Russland som mulige trusler i et «strategisk kappløp» over nordområdene. Vi kan trekkes inn i konflikt. Det er en tid for å være våkne.

Norge har vært naive før i opprørte tider. Selv om vi rustet opp før andre verdenskrig, sov vi da for lenge i timen. Det vi gjorde, kom for sent. Det var en bitter nasjonal lekse. Det er ikke enkle valg våre politikere står foran nå. Verken strategisk eller finansielt. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ønsker seg 25 milliarder mer i året fra 2028, det vil kreve brutale prioriteringer som dagens regjering har vist at den ikke er beredt til å gjøre.

Strategisk er det også en fin balansegang mellom det som gir opplevelse av økt trygghet for oss og det som er provoserende for andre. Det pekes stadig oftere på Russland som en motpart, men samtidig er vi del av NATO som er verdens suverent mest slagkraftige militære makt. For noen er NATO truende.

Dessverre er det politiske forholdet mellom Norge og Russland i dag svært kjølig. Kontrasten er enorm fra før Krim-anneksjonen i 2014, da Jonas Gahr Støre var utenriksminister og hadde hyppige møter med russerne. Men Norge har alltid hatt et godt forhold til den mektige naboen i øst. Den norske basepolitikken og atomvåpenforbud på norsk jord har hatt som siktemål ikke å provosere russerne. Vi må bedre dialogen med Moskva og satse på gode naboforhold mellom menneskene i nord. Det må være vårt viktigste førstelinjeforsvar.