Kork på E18: Gi deg, Dale

Skal politikerne i Viken og Oslo forholde seg til inngåtte avtaler om bygging av ny E18, eller skal nye omstendigheter, som en gryende klimakatastrofe, trumfe dette hensynet?

Det er spørsmålet når det nå krangles åpenlyst mellom regjeringens mann, samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), og de rødgrønne som etter høstens valg har full kontroll fra Svinesund til Vestfold.

Regjeringen presser på for mer vei og lavere bompriser mens politikerne i posisjon i Viken og Oslo sier nei.

Det er avtalen om den såkalte Oslopakke 3 som regulerer utviklingen av infrastruktur for samferdsel i Oslo-området. Avtalen ble inngått i 2008, og er blitt reforhandlet og justert flere ganger siden.

Nøkkelen i finansieringen er inntektene fra bompengesystemet, samt direkte støtte fra staten. Fram til 2036 skal det etter planen investeres 120 milliarder.

Akkurat nå er pakka på avveie og partene på kollisjonskurs.

I juni skrev NRK «Oslopakke 3 er i boks». I høst etter valget – og regjeringens u-sving om bompenger – skrev Aftenposten «Samferdselsministeren: Hele E18 og Oslopakke 3 er i fare».

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har denne uka kranglet offentlig med Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som motsetter seg at bomprisene går ned slik regjeringen ønsker.

For da går trafikken opp, og det vil ikke byens rødgrønne styre.

Og Dale har kranglet med lederen for monsterfylket Viken, Tonje Brenna (Ap). Hun styrer fylket på en ny politisk plattform som krever reforhandling av utbyggingsplanene for E18 gjennom Viken til Oslo.

Nå truer Brenna med ikke å gi lånene fylket har forpliktet seg til.

Hovedstaden vil ha mindre vei og biltrafikk, Viken det samme. Regjeringen insisterer på mer vei og at partene anerkjenner avtalen. Vi mener regjeringen og Dale nå er for steile i sitt standpunkt og i sin retorikk.

Å ta ned omfanget av utbyggingen av E18 og komme fram til et nytt og mer bærekraftig kompromiss, vil være et riktig signal å sende på vei inn i et skjebnetiår for klimaet.

Det er også et sentralt poeng at staten må respektere lokaldemokratiet.

«2020 blir et viktig år for bærekraftsmålene», sa Erna Solberg i sin nyttårstale. Hold på den tanken, Solberg, og vis vei.