Kontant krisehjelp

Penger inn på konto i løpet av tre uker. En slags kontantstøtte er regjeringens krisehjelp til bedriftene som er hardt rammet av korona-pandemien.

Nå er det cash som gjelder. I den forrige krisepakken ble det gitt kreditter.

Finansminister Jan Tore Sanner og næringsminister Iselin Nybø presenterte hovedgrepet fredag. Detaljene må det jobbes mer med og kommer derfor neste fredag.

Regjeringens nye økonomiske krisepakke overfor næringslivet er utarbeidet i nært samarbeid med LO, NHO, Virke og finansnæringen. Dette er den norske modellen på sitt beste.

Nå skal kriserammede bedrifter få hjelp til faste kostnader som husleie og forsikringer. Stort inntektsbortfall skal også bli kompensert. Bedrifter som er pålagt å stenge ned virksomheten skal få størst kompensasjonsgrad. Sanner antyder månedlige statlige merutgifter på mellom 10 og 20 milliarder kroner.

Det opprettes en digital portal der bedriftene selv søker om støtte. Søknaden blir automatisk behandlet ut fra kriteriene som legges inn, og så kommer pengene inn på konto i løpet av kort tid.

Denne geniale løsningen er gjort mulig å etablere fordi bankene har en god felles betalingsstruktur som snakker godt med offentlige etater. Det er fristende å spørre hvorfor ikke Nav har klart å lage like god selvbetjening med stor grad av automatikk.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen legger vekt på at regelverket må hindre at useriøse aktører får et sugerør ned i statskassa. Det er et godt poeng. Regjeringens løsning virker fornuftig. Her tas det klokelig et grep som favner vidt, og dermed ikke er rettet mot spesielle bransjer. På den måten kan vi unngå at bedrifter faller mellom to stoler.

Spørsmålene er fortsatt mange. Nå venter vi svært spent på det konkrete forslaget. Djevelen ligger som oftest i detaljene.