Klar beskjed fra Norges Bank

Sentralbanksjef Øystein Olsen hever pekefingeren, nok en gang.

Han advarer mot å la staten ese ut. I årene framover vil vi nemlig trenge en større konkurranseutsatt sektor utenom oljevirksomheten. Sjefen i Norges Bank ber også politikerne om å ta høyde for at oljefondet kan synke i verdi. Aksjemarkedene kan komme til å «korrigere nedover», som det heter på fagspråket. Derfor må konkurranseutsatt sektor dyrkes fram, rett og slett få rom til å vokse.

– Dersom det offentlige legger beslag på en stadig større andel av de tilgjengelige produksjonsressursene i økonomien, snevres dette rommet inn, sa sentralbanksjefen torsdag i den tradisjonelle årstalen. Olsen mener at staten bør være «særlig varsom med å øke offentlig pengebruk». I tillegg står Norge overfor eldrebølgen. Øystein Olsen mener det er grunn til å være bekymret over at sysselsettingen i andel av befolkningen, spesielt blant voksne menn, er lavere. Og andelen uføre øker, særlig blant unge. For å lykkes må Norge utnytte arbeidskraften bedre. Det er vår viktigste ressurs.

Men sentralbanksjefen mener likevel at det er grunn for oss til å være optimister. Vi har en svært kompetent arbeidsstokk, Norge har et handlingsrom som alle kan misunne oss og vi har et næringsliv som har vist seg å være omstillingsdyktig. Nå gjelder det å bygge videre på kompetansen fra oljebransjen og leverandørindustrien. Fangst og lagring av CO2, produksjon av hydrogen og havvind bør være en del av svaret.

Sentralbanksjefen høres til tider ut som en Høyre-mann, men det er også noe å glede seg over for sosialdemokrater. «Samlet sett er de små lønnsforskjellene en styrke for økonomien, blant annet fordi det stiller krav til kompetanse og produktivitet», sa Olsen. Dette er verdt å merke seg når lønnsoppgjøret nå står for døra. Og det bør være et tankekors for de kreftene, regjeringen medregnet, som har skapt økende forskjeller i det norske samfunnet de siste årene.