Johnson må stanses

De som vil stanse en «no deal» må unngå splittelse.

31. oktober er Storbritannia ute av EU, dersom ingenting kommer imellom. Det blir en brexit uten en utmeldingsavtale med EU, siden det ikke er noe som helst tegn på at en ny og gjennomførbar avtale er realistisk. EU sier at avtalen som er forhandlet fram er den som gjelder. Statsminister Boris Johnson sier at landet uansett skal ut – med eller uten en avtale. Alle hans forberedelser tilsier at han er innstilt på en «no deal»-brexit.

Det vil være totalt ukjent terreng. Den britiske sentralbanksjefen advarer om «et umiddelbart og inntrengende sjokk» for Storbritannias økonomi. En «no deal» vil også sette Nord-Irland-avtalen i fare, og styrker skottene som vil bryte ut. Dermed øker også sannsynligheten for at den britiske unionen brytes opp. Det var dessuten neppe en «no deal» et flertall av velgerne så for seg i 2016. Selv mange som stemte «leave» gjorde det med en forventning om at landet skulle forhandle seg fram til en god utmeldingsavtale, som var det Theresa May umiddelbart startet forsøket på.

Det er heller ikke flertall for «no deal»-brexit i Underhuset, derfor diskuteres det hvordan det kan stanses. Labour-leder Jeremy Corbyn har kommet med sitt forslag. Labour vil stille mistillitsforslag mot regjeringen, og Corbyn ba denne uka de andre i Underhuset som ønsker å stanse en «no deal» om å stemme for mistillit og stille seg bak ham som leder av en sterkt tidsbegrenset overgangsregjering. Da vil han utlyse nyvalg der Labour vil gå til valg på en ny folkeavstemning. Flere andre partiledere i opposisjonen har sagt at de vil diskutere denne løsningen med Corbyn. Andre, blant annet Liberaldemokratenes leder, som også ønsker å stanse «no deal»-brexit, er skeptiske til å støtte en Corbyn-ledet overgangsregjering.

Men de som vil stanse en «no deal» må unngå splittelse. De må samle seg bak et konstruktivt forsøk på det – kun på den måten kan det lykkes. Det betyr ikke at politikerne skal ha det aller siste ordet i den fastlåste brexit-situasjonen. Den bør kun løses gjennom at folket får si sin mening om hvordan man nå går videre.