Ja til EØS

Valgresultatet gir EØS-skeptikerne vind i seilene.

Den norske høyresidens kollaps og Arbeiderpartiets kraftige tilbakegang i forrige ukes kommunevalg har skremt NHO-direktør Ole Erik Almlid. Han advarer i Nationen mot «en ødeleggende EØS-debatt». Vi ønsker debatten velkommen på prinsipielt, demokratisk grunnlag, men håper og tror at de beste argumentene vil vinne. Å rive i stykker EØS-avtalen vil være svært uklokt.

Den norske venstresiden og sterke krefter innen fagbevegelsen ønsker en annen tilknytning til EU enn gjennom dagens EØS-avtale. Valgresultatet gir EØS-skeptikerne vind i seilene. Almlids regnestykke viser at Sp, Rødt og SV nå matcher EØS-garantisten Arbeiderpartiet i styrke. I en mulig framtidig regjeringsplattform kan EØS-motstanderne vinne fram. Tirsdag la Virke fram en analyse av hva en vraking av avtalen vil bety for næringslivet. 48 milliarder var fasit.

Samtidig som det ristes på hodet over britenes vanvittige brexit-prosess, skal altså Norge prøve seg på en tilsvarende manøver. Europa er vår viktigste samarbeidspartner på alle områder. Vi eksporterer et sted mellom 70 og 80 prosent av våre varer dit. EU er den mest progressive aktøren innen klima og miljø.

Europa er vårt kulturelle og identitetsmessige hjem. Vi må ha sterke bånd til Europa, og det er usannsynlig at vi vil klare å få en bedre avtale med EU gjennom en reforhandling. Det vil være høyt spill. Gryende handelskrig og uro i verden gjør det enda mer livsnødvendig for Norge som et lite land å ha gode, sterke avtaler med våre største handelspartnere. Brexit har ikke gjort EU til noen mindre steil motpart i eventuelle forhandlinger. Timingen er ikke god.

Det norske politikere på begge sider derimot bør gjøre, er å utvikle en aktiv Europa-politikk. EØS-avtalen åpner for mye mer motstand mot EUs direktiver. Men i historien til EØS-avtalen finnes det ikke ett rent eksempel på at vetoretten er benyttet. EUs politikk blir i praksis konsekvent innført også i Norge uten tilpasninger. Denne passiviteten er det verdt å diskutere. Men en oppsigelse av avtalen, advarer vi mot. Norge trenger EØS. Norge trenger Europa.