Inkludering i praksis

Troen på sanksjoner og straff er lite egnet til å få folk ut i jobb. Ambisjoner og blikk for muligheter fungerer mye bedre.

«Poenget er at vi ikke må problematisere, men se muligheter i stedet». Det er Petter Stordalens enkle forklaring på hvorfor han ansetter folk som står langt unna arbeidslivet i sin hotellkjede.

Stordalen har ambisiøse planer om å rekruttere bredt: «Vi må gi alle en sjanse uavhengig av hvilken religiøs eller etnisk tilhørighet den enkelte måtte ha eller folks psykiske og fysiske forutsetninger», sa han til Dagsavisen i går.

Et konkret eksempel er PS:hotell som gir folk som står utenfor arbeidslivet en ny mulighet til å komme tilbake. Prosjektet er en del av Oslokollega, som er eid av Oslo kommune, ideelle organisasjoner og private aktører.

Les også: Stordalen drømmer om en ny og annerledes hotellkjede

Petter Stordalens perspektiv står i sterk kontrast til det regjeringen har drevet med de siste årene. Der har en firkantet innstramming av reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) ført til at rekordmange unge ender på uføretrygd. Mennesker med alvorlig sykdom mister AAP midt i et krevende behandlingsløp fordi de ikke blir friske innen den fristen regjeringen har satt.

Denne troen på sanksjoner og straff er lite egnet til å få folk ut i jobb. Ambisjoner og blikk for muligheter fungerer mye bedre. Petter Stordalens motivasjon bør være en vekker for politikere som stort sett ser mennesker utenfor arbeidslivet utelukkende som en byrde.

Hotellkongen gjør selvfølgelig ikke dette for å være hyggelig. Han gjør det fordi det lønner seg. Fordi det fungerer. «Vår erfaring er at vi tjener på det, det har vi også tung dokumentasjon på», sier Stordalen til Dagsavisen.

Folk vil lykkes. De er motiverte for å leve gode liv, og de ønsker å delta i samfunnet. Hvis de får muligheten til det. I stedet for å lage ordninger som stenger dem ute, bør regjeringen sørge for å bygge et system som slipper dem inn.