Ideologisk sidespor

Regjeringen ønsker å gjøre det lettere for kommunene å slippe private aktører inn i eldreomsorgen. Men et solid flertall av kommunene som har uttalt seg, vender tommelen ned.

Regjeringen har foreslått en ny godkjenningsordning for fritt brukervalg i eldreomsorgen.

På den måten skal det gå enklere og raskere for kommunene å åpne for private aktører. Brukerne skal også få en rett til å bytte over til private dersom de ikke er fornøyd med det kommunale tilbudet.

Helseminister Bent Høie (H) er inspirert av de svenske og danske erfaringene på dette området. Det synes ikke å være noen god idé å kopiere den svenske modellen. De private eldreomsorgstilbudene i Sverige er preget av mangelfull bemanning, høy vikarbruk, lite sammenheng i tilbudet og dårlig politisk oppfølging.

Les også: Høie: Regjeringen vurderer å stanse innreise fra Storbritannia

Ikke engang i høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet finner vi klare svar. Her står det rett ut følgende: «Det har vært vanskelig å dokumentere endring i kvalitet for brukerne». Men det betyr ikke stort for Høie, for han er opptatt av «kvaliteten som ligger i det å kunne velge».

Høyres tro på det frie brukervalget bunner altså i det ideologiske.

Mange kommuner mener regjeringens forslag vil medføre økte kostnader og mer byråkrati lokalt. KS frykter at opplegget med en løpende godkjenningsmodell uten tak «kan føre til et stort og uforutsigbart antall leverandører på hvert tjenesteområde». En slik overetablering kan ifølge KS utgjøre en økt risiko for konkurser. Da blir kommunene fort sittende med Svarte-Per.

Les også: Opposisjonen styrker krav om obligatorisk testing på grensen

Vi må forvente at regjeringen nå kommer med et endelig lovforslag, som med Fremskrittspartiets hjelp, vil bli vedtatt før sommeren. Dermed får Høyre-styrte kommuner dessverre et hurtigspor til raskt å kunne sette bestemor ut på anbud. Ap-leder Jonas Gahr Støre går langt i å love at annet flertall etter valget neste høst vil reversere denne politikken.

De rødgrønne bør kjenne sin besøkelsestid.