Høyres matvegring

Høyre kan nok ha rett i at de ikke har råd til skolemat med sin politikk. Men det betyr ikke at Ap ikke har penger nok i sine budsjetter.

Arbeiderpartiet har valgt gratis skolemat som en viktig valgkampsak i år. Partileder Jonas Gahr Støre har lagt vekt på at et skolemåltid er positivt både for integreringen, for helsa og for læringen. Det har han opplagt rett i.

Selv om mange norske barn i dag har med seg matpakke hjemmefra, er det også en stor minoritet som ikke har det. Det dreier seg om flere tusen barn, hver dag. Alle som har forsøkt å gå en hel skole- eller arbeidsdag på tom mage, må forstå at det setter disse barna tilbake i klasserommet. De får ikke det samme utbyttet av skoledagen som sine medelever. Å sørge for gratis skolemat vil derfor også være et godt tiltak for sosial utjevning.

Høyre har mobilisert sterk motstand mot Aps forslag. Dels mener partiet at Støre «vingler» – en merkelapp Høyre har brukt så mange ganger på Ap-lederen at det er forunderlig at den fortsatt har festeevne. Det er riktig at Ap valgte å droppe skolemat for 13 år siden, i 2006. Men når ny kunnskap viser at dette tiltaket er godt, vil det være uansvarlig å ikke justere kurs. Et parti som ikke endrer seg i møte med ny viten, er ikke bare konservativt. Det er reaksjonært. Det må selvsagt Høyre få lov til å være, men de kan ikke kreve det samme av et sosialdemokratisk parti som Ap. Å følge med i tida er ikke «vingling».

Høyre mener også at tiltaket er dyrt, og sår tvil om Aps regnstykke. Det viser en kostnad på tre milliarder kroner. I alle sine alternative budsjetter har Ap droppet Høyres store skattelettelser til de rikeste i Norge. Det gjør at Støre har mer penger å bruke på velferd en det Solberg har. Så Høyre kan nok ha rett i at de ikke har råd til skolemat med sin politikk. Men det betyr ikke at Ap ikke har penger nok i sine budsjetter.

Høyre har tradisjonen tro advart mot en skitten valgkamp der man snakker om andre i stedet for egen politikk. Kanskje Høyre snart skal begynne å følge sine egne råd?