Hent barna hjem

De mødrene som har reist til Syria for å delta i IS må straffeforfølges, men barna er uskyldige.

Tidligere denne uka ble det kjent at fire svenske barn kan ha mistet livet i Syria, mens de var på vei til leirer nordøst i landet eller mens de oppholdt seg i disse. Organisasjonen Redd Barna advarte samtidig mot en desperat situasjon i leire som huser tidligere IS-medlemmer og barna deres. «Livsfarlige tilstander», sa Nora Ingdal i Redd Barna til NTB om leiren al-Hol. Hun beskrev tilstanden slik: «I leiren, som huser over 70.000 mennesker, har heten de siste ukene vært drepende med rundt 40 grader og sykdommer som sprer seg raskt. Det er mangel på mat, vann og helsehjelp og særlig fare for de minste barna».

Vi er enige med Ingdal når hun sier at nyheten om de svenske barna viser at det haster å hente hjem de norske barna som er i Syria, sammen med mødrene sine. Det er innlysende, men la oss likevel gjenta det: De mødrene som har reist til Syria for å delta i IS må straffeforfølges, men barna er uskyldige. De er ofre i denne krigen. De har ikke deltatt i krigen og står ikke ansvarlige for foreldrenes valg og forbrytelser. Foreldrenes valg fratar oss ansvaret for barn som er norske statsborgere. Disse barna lever nå i en uholdbar situasjon. Da er det vår plikt å hjelpe dem. Og det haster.

Ingdal viser også til at de gjennom flere måneder har advart mot at barn av IS-foreldre risikerer å dø som følge av en politisk tautrekking mellom regjeringspartiene. Det er en advarsel disse partiene må lytte til. Disse barna kan ikke gjøres til ofre for et politisk spill. Situasjonen er altså denne: Mens KrF krever at både barna og mødrene skal få returnere til Norge, avvises dette av Frp. De krever at foreldrene må si fra seg foreldreretten for at barna deres skal kunne komme hjem.

Denne dragkampen bør KrF vinne: Det er ikke holdbart å kreve at mødrene skal gi fra seg foreldreretten for at barna skal kunne komme hjem til Norge. Det riktige vil være å hente hjem både barna og mødrene deres.