Hacker hull på fornuften

Debatten har bølget i kjølvannet av forlaget Cappelen Damms beslutning om å stanse den selvoppnevnte sjamanen Durek Verretts bok «Spirit hacking». Verrett har selv bidratt gjennom beskyldninger om mobbing og sensur.

Men Cappelen Damms vurdering har lite med sensur å gjøre. Den publisistiske takhøyden er stor i Norge, og boka er neppe i konflikt med loven om alternativ behandling av sykdom. Snarere ligger det sunn fornuft bak avgjørelsen. At Cappelen Damm kom sent på banen er en annen sak, men forhåpentligvis vil debatten høyne folks bevissthet rundt det svært uoversiktlige feltet av selvutviklingslitteratur.

Ifølge forlagssjef Knut Ola Ulvestad stoppes boka på grunn av etiske vurderinger, i første rekke knyttet til Verretts påstander om årsakene til kreft og behandlingsformer. Forlaget skal først i kjølvannet av utgivelsen i USA blitt klar over passasjer de ikke trodde var med i den norske utgaven.

Cappelen Damm er med god margin Norges største forlag. At de skulle være uvitende om innholdet i en så profilert utgivelse, lyder merkelig.

Det er heller ikke forsonende at de uavhengig av innholdet i denne utgivelsen ønsket en forfatter med slike meninger i sin «stall». Likevel ville boka gått under radaren her hjemme hadde det ikke vært for at amerikanske Verrett er kjæreste med prinsesse Märtha Louise. Tilknytningen til det norske kongehuset og foredragsturneen «The Princess and the Shaman», har imidlertid gitt han oppmerksomhet, også internasjonalt.

Verrett er et navn i alternativmiljøene, godt hjulpet av søkende Hollywood-stjerner og bloggere. I forlagsverdenen utgjør denne jakten på «wellness» og åndelighet, selvutviklingsbøker med tvilsomme teorier, et stort marked.

Blant norske forfattere av slike titler er prinsesse Märtha Louise med sine bøker om engler og sensitivitet.

Hennes forlag er nettopp Cappelen Damm, som neppe har antatt titler som «Møt din skytsengel» ut fra et publisistisk samfunnsoppdrag. At forlaget nå framstår som et fornuftens talerør har trolig å gjøre med den kritikken som ville rammet dem fra fagmiljøene om Verretts bok hadde blitt utgitt. Likevel vil neppe Cappelen Damm slutte å utgi bøker innen sjangeren. Til det er profitten for stor.

Lærdommen for både dem og andre norske forlag bør derfor være en kritisk tenkning rundt det alternative feltet, og at dette smitter over på et publikum som nå anskaffer seg bøker i god tro fordi store forlag som Cappelen Damm setter sitt kvalitetsstempel på omslaget.