Grunnen til svineriet

NRKs dokumentar om svineproduksjon har fått mange til å reagere.

Mens pølser og svinekoteletter ble grillet i norske hager, kunne NRK onsdag kveld brette ut rystende scener fra norsk svineproduksjon. En virkelighet som ligger svært langt unna det bildet som presenteres i kjøttreklamene.

Hverken næring, politikere eller forbrukere kan lukke øynene for det som kommer fram. Dokumentasjonen er for omfattende. Vi snakker skjulte opptak over fem år. Det avdekkes alvorlige lovbrudd. Som gjøres med viten og vilje. Så blir spørsmålet: Hvorfor skjer det? Og hva kan vi gjøre med det?

Noen peker på forbrukerne, deriblant en av bøndene i dokumentaren, som sier at «forbrukeren vil ha billigst mulige varer, og da må vi også gjøre det som er billigst». Andre peker på matkjedene, som Bondelagets kommunikasjonssjef, hun sier at «når matbutikkene selger juleribba eller grillpølsene for spottpris, så skaper jo det et prispress nedover kjedene».Andre peker på de enkelte bøndene, som landbruksministeren, hun peker på «dårlige holdninger og en forkastelig ukultur hos dem som har slike forhold i fjøset sitt».

Alle disse tre forklaringene har noe for seg. Prispresset påvirker hvordan ting gjøres i næringen. Og selvsagt er det ikke sånn at alle svinebønder plager dyrene, på ingen måte, men dokumentaren viser at det er et omfattende, og alvorlig problem.

Det er en fjerde forklaring på hvorfor dette skjer. Den handler om norsk landbrukspolitikk. Over lang tid har politikken vært preget av jag etter høye volum til lav pris. Det sier seg selv, at når det blir et mål for politikken at maten skal være billigst mulig, når en hel næring settes under press om å produsere billigst mulig, da bidrar det til de strukturelle problemene som NRK avdekker.

Det må selvsagt slås hardt ned på disse lovbruddene, men dokumentaren må også føre til en større diskusjon om politikken bak. Ellers kommer vi ingen vei.