Grønt håp

Grønne partier ligger i dette EU-valget an til å få det beste resultatet noen gang.

Ytre høyres frammarsj har vært hovedfortellingen før valget til nytt EU-parlament, som holdes på ulike dager i medlemslandene fra og med i dag og fram til søndag. Samtidig, et annet sted i det politiske landskapet, ser det også ut til å være en bevegelse: Grønne partier ligger i dette EU-valget an til å få det beste resultatet noen gang.

Det er ikke overraskende dersom det skjer. Bare de siste månedene har man sett en mobilisering og et engasjement som er større enn noen gang rundt klimakrisen. Svenske Greta Thunberg fikk snøballen til å rulle over store deler av Europa med klimastreiken. Parlamentene både i Storbritannia og Irland har erklært klimakrise. Klimasaken er ikke lenger noe for spesielt interesserte. Det har presset seg fram i bevisstheten hos langt flere europeere, inkludert oss nordmenn.

Denne utviklingen har likevel vært underveis en stund. Det har vært grønne småbølger en rekke steder i Europa, også før de aller siste månedenes klimaprotester. Grønne partier har gjort det godt lokalt i flere land, blant andre Tyskland, Belgia og Nederland. I flere byer og regioner styrer de, i for eksempel Amsterdam. Som Dagsavisen skrev onsdag, er klima nå en hovedsak for velgere både i Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia. Det skal sies at det ikke gjelder overalt. Europa er delt: i sør og øst er ikke klimaengasjementet like sterkt. Andre saker trumfer miljø for velgerne der.

Selv om grønne partier fortsatt er små i Europa sett under ett, kan de etter dette valget komme i en jokerposisjon som gir dem makt i et fragmentert EU-parlament. De moderate partiene i sentrum-høyre og sentrum-venstre ligger an til å bli redusert, og dessverre vil de trolig miste plasser blant annet til partier på ytre høyre. Denne utviklingen er nedslående, men det er et lyspunkt at vi samtidig kan komme til å se en frammarsj av partier som tar vårt tids største krise på alvor.