Grandes reform-show

Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) har knapt rukket å sette seg i sin nye statsrådsstol før hun lanserer ny, omfattende skolereform. Nå står den videregående skolen på timeplanen.

Det viktigste vi som samfunn kan gjøre, er å legge til rette for skole og utdanning for den oppvoksende generasjonen. Det er vår viktigste investering. Og alle gode tanker om hvordan vi kan forbedre og styrke denne sektoren er velkomne.

Utdanning gir gode liv for individet og skaper produktive deltakere i fellesskapet.

Hun begrunner reformen med at det er 25 år siden Reform 94 og sist det var en betydelig omveltning innen videregående. Men kunnskapsministerens lansering av reform i den videregående skolen, virker likevel å være mer show enn gjennomtenkt politikk.

Mer uttrykk for iver, tiltakslyst og markeringsbehov enn et prosjekt som springer ut av nødvendighet.

Skolen har utfordringer med frafall, og undersøkelser viser at elevene opplever å være dårlig forberedt for videre studier. Grandes mål er er at alle elever skal ha gjennomført videregående.

Men det virker ikke som om hun helt vet hva eller hvor hun skal, for nå skal den ferske skolestatsråden reise land og strand rundt for å høre hva elever, lærere, lærlinger og andre har å si om den videregående skolen.

«Vi har behov for å finne ut hva som har fungert bra, og hva som trenger endring», sa Grande til NTB. Når det er utgangspunktet, virker det som at momentene kommer litt i omvendt rekkefølge.

Det virker ikke helt som om Skei Grande vet hva som er galt med skolen og at hun nå skal ut og finne grunnlaget for en allerede varslet reform.

Vi kan uansett anbefale statsråden å begynne reformen sin med å skrote regjeringens planer om å pålegge fylkene fritt skolevalg.

Fritt skolevalg segregerer elever og skoler, og skaper dårligere trivsel og større frafall. Det er også pussig at reformplanen kommer samme dag som finansminister Jan Tore Sanner (H) advarer mot økende offentlige utgifter. For dette er sikkert, Grandes reform vil koste.