God støtte til idretten

Idrettsminister Abid Raja (V) har vært i vinden de siste ukene. Stadig mer av den har kommet rett imot.

En svært aggressiv og lite ydmyk opptreden i NRK, i debatt med representanter for fotballen, står igjen som et svært svakt øyeblikk. Særlig når den kom i flukt med at statsrådens hjelpepakke til idretten, viste seg lite formålstjenlig innrettet.

Når dommeren får mye oppmerksomhet i fotball, gjør han ikke jobben sin på en god måte. Det kan Raja merke seg. Som politiker, bør han være noe mindre opptatt av selv å stå i sentrum.

Noe mer ydmykhet i en krisesituasjon bør han klare å framstå med. Han har gode rollemodeller i egne regjeringsrekker.

Men kulturdepartementet skal nå ha ros for at det kommer penger til den svært utsatte breddeidretten.

Fredag ble det klart at det kommer ytterligere én milliard til kultur, idrett og frivillighet som kompensasjon for tap etter at inntekter fra sponsorer, billettsalg, pølse- og vaffelsalg forsvant over natta.

Detaljene kommer tirsdag i revidert statsbudsjett.

Selv om norsk idrett drives sobert og sunt, er det små marginer og lite likviditet. Evnen til å tåle lengre perioder uten inntekter er liten. Men fredag kom det også 300 millioner i forskudd på tippemidler fra Norsk Tipping, som raskt skal utbetales. Dette er kjærkomment selv om det er midler som uansett ville tilfalt idretten senere.

Idretten kan puste lettere.

Måneder uten aktivitet vil også ha bidratt til å øke frafallet blant de aktive. En vår uten organisert idrett, som går over i en stille sommer, kan raskt føre til en høst der andre sysler prioriteres.

Det er en utfordring for folkehelsa. Det meste av norsk idrett drives av frivillige.

Det er gjort en formidabel innsats av mange underveis for å holde på noe aktivitet og ikke minst samholdet og strukturen i lag og klubber, men ekstrabelastningen merkes. Ledere og trenere på felgen er en utfordring.

Derfor er det så viktig at idretten nå får hjelp med økonomien og kan fokusere på kjernevirksomheten, å gi et tilbud om aktivitet til spesielt barn og unge. Særlig gjennom sommeren som står for døra, som mer enn vanlig vil være preget av at folk er hjemme.