Fryktkultur i Oslo kommune

Det er trøbbel i Oslo kommune. I fjor ble det sendt inn et omfattende varsel om ukultur i Plan- og bygningsetaten (PBE).

I varselet fra hovedverneombudet ble det fortalt om trakassering og fryktkultur innad i etaten. Det ble blant annet vist til eksempler på at ansatte skal ha blitt trakassert på grunn av klærne de gikk i eller den politiske tilhørigheten deres. I går kom konklusjonene fra det eksterne konsulentselskapet Deloitte, som ble satt til å granske varslene. Rapporten deres er så grundig at kommunen ikke kan overse alvorligheten i det som beskrives.

Rapporten fra Deloitte bekrefter langt på vei bildet som tegnes opp i varselet. Det pekes på en rekke kritikkverdige forhold. En av fem ansatte i etaten har opplevd trakassering eller annen utilbørlig opptreden de siste fem årene. Det har både skjedd internt i etaten, og i møte med kunder. Mer enn en av fire sier at det er en fryktkultur i etaten generelt, selv om de færreste sier de opplever dette til daglig. De finner ikke trakassering som bryter med arbeidsmiljøloven, men slår fast at deler av organisasjonen ikke har et «fullt forsvarlig arbeidsmiljø».

Det er trøbbel i Oslo kommune, og det gjelder ikke bare Plan- og bygningsetaten. Vi har tidligere hørt historier om det samme fra Utdanningsetaten. Om fryktkultur, manglende åpenhet, frykt for represalier og et dårlig ytringsklima. En skal være rimelig blind for ikke å se at kommunen har en stor jobb foran seg med å rydde opp i denne ukulturen. Kommunen må sikre at folk har et godt arbeidsmiljø, og at de våger å ytre seg uten frykt for represalier.

Byråd for byutvikling Hanna Marcussen innrømmer at det er trøbbel for ytringsklimaet i kommunen. «Jeg skal ikke legge skjul på at det er et stort forbedringspotensiale», sier hun på spørsmål fra Dagsavisen om det i dag er rom for å ytre seg kritisk og trygt benytte seg av varslingsinstituttet. Innrømmelsen er en god start. Neste steg er å få på bordet de tiltakene som trengs for å rydde opp.