FpUs ideologiske skylapper

De er så desperate etter å konkurranseutsette sykehjem at de til og med vil frata kommunene muligheten til å bestemme dette selv.

Fremskrittspartiet Ungdom har åpenbart sett seg lei på at norske kommuner ikke underlegger seg Frps ideologiske program. Så hva gjør de? De ber regjeringen om å lovpålegge dem det. I Klassekampen uttrykte FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsen i går sin sorg over at bare et fåtall av norske kommuner har konkurranseutsatt sykehjemsdrift og hjemmetjenester. Grunnen er ifølge Svendsen av mange kommuner styres av Sp og Ap, og dermed har «ideologiske skylapper mot konkurranseutsetting». Hvordan han vil forklare at mange høyrestyrte kommuner heller ikke har konkurranseutsatt disse tjenestene, gir han ikke noe godt svar på.

Forslaget om å lovpålegge norske kommuner å konkurranseutsette grunnleggende velferdstjenester er smått absurd og må selvsagt parkeres. Det er også mest fristende å ikke ta det på alvor, det går så langt at de er lunke selv i Frp. «Vi må gi kommunene handlingsrom», slår Frp-representant Kari Kjønaas Kjos fast. Men det er forslaget om lovpålagt plikt for kommunene hun advarer mot, ikke konkurranseutsettingen. Hun er enig i «alle argumentene for konkurranseutsetting».

Svendsen argumenterer med at det trengs plikt «fordi det viktigste er at de eldre får det beste tilbudet». Da trengs konkurranseutsetting, ifølge FpU. Svendsens problem er at det ikke er noe grunnlag for å hevde at kvaliteten blir bedre av at kommunene bøyer seg for Frps politikk. Som Heidi Gautun ved Oslomet, som har forsket nettopp på konkurranseutsetting av sykehjem i kommunene, viser til i Klassekampen, har de tvert imot konkludert med at det ikke er noe å hente på kvalitet. Hun avviser også påstanden om at private er billigere i drift.

De ideologiske skylappene er ikke hos de kommunene som ikke vil konkurranseutsette sykehjemmene, men hos ungdomspolitikere som er så desperate etter å konkurranseutsette sykehjem at de til og med vil frata kommunene muligheten til å bestemme dette selv.