Fortsatt stengte skoler

Uansett hva regjeringen vedtar denne uka har byrådet i Oslo allerede bestemt at det er utelukket at kommunen vil åpne barnehagene og skolene straks etter påske.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier at det ikke er mulig å gjenåpne på en trygg måte. Det er også praktiske grunner til at det vanskelig lar seg gjøre.

De praktiske problemene hadde nok latt seg løse.

Det viktigste er smittevernhensynet. Hvis det er skygge av tvil om at gjenåpning er ansvarlig, må skolene og barnehagene fortsatt være stengte.

Byrådet har derfor tatt en klok beslutning. Barn og foreldre må holde ut en stund til uten åpne skoler og barnehager.

Vi tar det for gitt at regjeringen ikke vil forsøke å overkjøre Oslos beslutning.

Barnehagene og grunnskolene er kommunenes ansvar. Det vil være i tråd med de beste tradisjoner i lokaldemokratiet å la kommunene få det avgjørende ordet. Det smittevernlegen i kommunen mener, må tillegges avgjørende vekt.

I stedet for å treffe et vedtak som skal gjelde alle kommuner, kan regjeringen tillate at den enkelte kommune i stor grad selv får bestemme. Ikke alle norske byer er så truet av smitten som Oslo.

På mindre steder og i spredtbygde strøk kan det kanskje være helt greit at man gjenåpner skolene og barnehagene. Vi må stole på at de kommunale myndigheter gjør det som er til innbyggernes beste.

Vi vil derimot advare mot å lette på de generelle smitteverntiltakene.

Nedstengningen av Norge ser ut til å virke. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad opplyser at smittetallene går noe ned over hele landet.

Han er likevel helt klar på at vi må fortsette å jobbe for å begrense smitten.

Vi må holde avstand og teste oss når vi blir syke. Selv om skolene og barnehagene snart skulle åpne igjen, må vi ikke sende barna dit hvis de er syke.

Vi må være forberedt på at det tar lang tid før samfunnet er mer normalisert. Men det er tross alt litt lettere å komme igjennom den harde ventetida når vi ser at det er tegn på bedring.