Forsvarsplan i retur

En skandale med historisk sus.

Langtidsplanen for Forsvaret er regjeringens viktigste forsvarspolitiske dokument. Det er styrende for utviklingen på forsvarssektoren de neste årene.

Til grunn for planen ligger det normalt et solid arbeid fra Forsvarsdepartementet og fra forsvarssjefens fagmilitære råd. Det normale er at et stort flertall i Stortinget med Ap og Høyre i spissen slutter seg til hovedpunktene i forsvarsplanen.

Les Dagsavisens leder: «Valget av ny forsvarssjef ser ut til å være et utmerket, fremtidsrettet valg»

På den måten opprettholdes den brede politiske enigheten, som har vært standard her i landet etter krigen, om forsvarspolitikken.

Denne gangen gikk det helt galt med både planen og enigheten. Opposisjonen på Stortinget er så misfornøyd med forsvarsplanen at de sender den tilbake til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) med beskjed om å lage en ny.

Ifølge opposisjonen er det en elendig plan. Den svarer ikke på hovedutfordringene slik forsvarssjefen har formulert dem i de rådene han har gitt forsvarsministeren.

Dokumentet omfatter denne gangen åtte år og ikke fire år som er det normale for forsvarsplanene. Ved å strekke perioden ut i tid skyver regjeringen viktige spørsmål foran seg. Det er uklokt i en spent sikkerhetspolitisk situasjon. Det sender et galt signal både til venner og fiender.

Forsvaret trenger flere folk nå, og ikke på sikt, slår Aps Anniken Huitfeldt fast. Liv Signe Navarsete (Sp) sier at vi i denne sikkerhetspolitiske situasjonen ikke kan vente med å styrke Forsvarets operative evne.

SV-leder Audun Lysbakken mener at regjeringens plan står til stryk. Den har verken tidfestede eller tallfestede planer. Stortinget kan ikke forhandle når det ikke er noe å forhandle om. Derfor sender opposisjonen langtidsplanen tilbake til Bakke-Jensen.

Dette er en skandale med historisk sus. Det har ikke skjedd før at regjeringen har levert Stortinget en langtidsplan for Forsvaret som flertallet mener er så dårlig at det er bortkastet tid å behandle den. Tilbakesendelsen er et uttrykk for mistillit til forsvarsministeren. Han må komme tilbake til Stortinget med en sterkt forbedret utgave.