Flere bør testes

Ideelt sett hadde det vært bra om folk som melder fra om at de føler seg syke, også ble testet.

WHO har oppfordret til at alle mistenkte smittetilfeller skal testes. Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier til VG at dette ikke er ressursmessig forsvarlig.

Det er forståelig at folk ønsker å vite om man er smittet eller ikke. Og her i landet tester man mange i forhold til andre land. Hun sier at vi ikke kan teste alle.

FHI har hovedfokuset på å teste der det har størst effekt akkurat nå.

Det forstår vi. Men siden det er mange som ikke blir testet må vi være klar over at de tallene som Folkehelseinstituttet opererer med når det gjelder antall smittetilfeller som er avdekket gjennom tester, neppe gir hele bildet av sykdommens utbredelse i befolkningen.

«Gode tall» kan gi feil inntrykk av smitte på retur, og derfor svekke disiplinen i folket. Det er bare testing som kan fortelle oss hvor omfattende smitten er.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Personer i karantene blir ikke automatisk testet. De blir heller ikke testet hvis de bare har lette symptomer på sykdom. Folk i karantene er ikke smittefarlige.

Derimot så er det svært viktig å teste svake grupper som eldre og personer med en underliggende sykdom. Hvis testingen viser at de er smittet, trenger de øyeblikkelig behandling på sykehus.

Ideelt sett hadde det vært bra om folk som melder fra om at de føler seg syke, også ble testet. Sør-Korea har for eksempel fått veldig god kontroll med smitten ved å teste alle som melder seg syke. Det er spørsmål om prioritering og kapasitet.

Skal vi klare å teste langt flere må testkapasiteten bygges opp. Som omtalt i Dagsavisen i går er en ny test kommet på markedet som vil øke kapasiteten for koronatesting.

Testen er godkjent i USA og den er allerede tillatt å bruke her i landet. Oslo universitetssykehus har en testmaskin og får en til i neste uke. Det kommer også en maskin til Ahus. Testkapasiteten vil dermed øke betraktelig.

Det heter at nød lære naken kvinne å spinne. Koronakrisen setter fart på utviklingen av nye virkemidler for å stanse smitten. Kanskje har vi om ikke så lenge en vaksine mot koronasmitten.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona