Fire nye år

Dagsavisen anbefaler våre lesere å gi byrådet i Oslo tillit for en ny periode.

Fasiten for det rødgrønne byrådet i Oslo er imponerende. Byens økonomi går godt. Lufta er reinere. Bilene er færre. Kollektivsatsinga er større. De yngste har fått gratis AKS. De eldste bedre omsorg. Det er blitt kjempet mot privatisering. Og skolen har skiftet kurs. Samarbeidet i Oslo mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV har vært vellykket.

Dagsavisen anbefaler derfor våre lesere å gi dem tillit for en ny periode. Slik at trioen kan fullføre det store arbeidet de har begynt på for å skape en bedre, mer framtidsrettet og grønnere by. Vi mener en slik rødgrønn legering er sterkere enn bestanddelene hver for seg.

Byrådet i Oslo har vist vei for et potent rødgrønt samarbeid der den grønne komponenten har vært betydelig. Arbeiderpartiet har bevist i hovedstaden at de kan være en solid og konstruktiv partner i klimakampen. Dette må moderpartiet ta lærdom av.

Vi mener modellen bør videreføres også nasjonalt, og at Oslo-suksessen får danne skole også for den nasjonale politikken.

Men like viktig som den sterke, og ikke minst utålmodige, grønne komponenten, er den røde. For selv om klimaet må være overordnet når utfordringene nå er så akutte og så langt framskredne, er det avgjørende viktig ikke å glemme all den andre politikken vi trenger for å bygge trygge, gode og rettferdige samfunn.

Byen trenger Arbeiderpartiet og SVs sterke vilje til å omfordele, til å utjevne forskjeller. Vi trenger deres skarpe blikk på arbeidslivet, for å sikre gode, anstendige arbeidsforhold og en rimelig lønn til å leve av. Vi trenger deres syn på skolen som en arena for læring, men også for fellesskap og inkludering.

Vi trenger deres sterke vilje til å sette fellesskapets interesser først. Og ikke minst trenger byen venstresidas utrettelige kamp for å skape et varmere, bedre samfunn med like muligheter for alle.

Ved forrige kommunevalg stemte 63 prosent av Oslos stemmeberettigede. Det er det beste oppmøtet blant landets største byer. Det er likevel for dårlig. Det er et demokratisk problem når 190.000 i Oslo ble igjen hjemme. Uten å la sin stemme telle. Det er også slik at byens vestside stemmer blått og har høy valgdeltakelse, mens Oslo øst stemmer rødt og har lav valgdeltakelse. Hvis ikke de som støtter venstresidas politikk går og stemmer, risikerer de at mindretallet får flertallet ved valget.

Derfor er vårt viktigste budskap: Bruk stemmeretten, og godt valg.