Farlig maktkamp om de minste

Vi har mange fortellinger. Men vi har lite forskning som sier noe om hvordan de aller minste har det i skolen.

Det er litt over en uke siden Dagsavisen brakte historien om hvorfor det fortsatt ikke foreligger noen evaluering av den mest kontroversielle skolereformen vi har hatt. Det er professor i pedagogikk, Peder Haug, som viser til fortellingene vi har, og forskningen vi mangler.

I selskap med flere tunge forskerprofiler, har Haug slått alarm om mangelen på en egen pedagogikk for seksåringene. Det er alvorlig, for hvordan skal vi sikre at barn ikke faller ut av undervisningen og i verste fall dropper ut av skolen som ungdom, hvis ikke de er sikret en god start?

Vi vet at gutter sliter mer enn jenter i skolen. Vi vet også at unge gutter trenger en annen tilnærming til undervisningen enn jentene. Den rapporten har regjeringen skaffet. Men når det gjelder seksåringene framstår det som om regjeringen har hatt berøringsangst.

Les også: Maktkampen om seksåringene: – Fortsatt er det ingen som vet hvordan de minste barna har det (+)

For hvorfor ellers er det slik at det tok over et år fra stortingsvedtak om evaluering, til forskningsoppdraget ble utlyst midt i sommerferien? Og etter at oppdraget plutselig ble avlyst: Hvorfor ble utlysningsteksten endret da det ble utlyst på nytt? Var det noe regjeringen ikke ville vite likevel?

KrFs Hans Fredrik Grøvan, som var en av initiativtakerne til evalueringen av seksårsreformen da KrF var utenfor regjeringen, sier til Dagsavisen at han har etterlyst evalueringen flere ganger. Han var skuffet over hvor lang tid det gikk. Det har han all grunn til å være, og et KrF i regjering bør ikke la regjeringskollegaen hvile.

Tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har avvist at han har trenert prosessen. Og han viser i stor grad til en kunnskapsoppsummering som han også ble bedt av Stortinget om å skaffe. Den har vært viktig for videre utvikling av skolen, mener han. Da er det underlig at arkitekten bak rapporten, professor Sølvi Lillejord, beskriver hvordan hun opplever at hele rapporten ble lagt i en skuff. Hennes funn om seksåringene har ikke fått prege de nye læreplanene, mener hun.

Hvis det er kunnskapsbasert politikk Høyre er opptatt av, så har de mye de nå må svare for. At de har hastet gjennom Fagfornyelsen og somlet med Stortingets vedtak, slik at nye læreplaner ikke er basert på en evaluering av tidlig skolestart, er ingenting annet enn en skandale. Og det er et svik mot de aller minste elevene.

Les også. Raser mot regjeringens håndtering av seksåringene: – De har lagt forskernes råd i en skuff (+)