Etter Erikstein

Motstanden blir ikke borte med mindre det gjøres endringer i planene med sikte på å komme de ansatte i møte.

– Nå er nok nok, sa Bjørn Erikstein, direktør for Oslo universitetssykehus, da han mandag annonserte at han går av. Selv om motstanden mot nedleggelse av Ullevål sykehus og bygging av storsykehus på Gaustad har vært tydelig lenge, har sykehusstriden i Oslo tilspisset seg raskt den siste tida. Forrige uke vedtok Helse Sør-Øst planene som har møtt motstand fra tunge medisinske fagmiljøer.

Det var i forbindelse med Helse Sør-Østs vedtak at de ansattes fagforeninger sendte brev der de uttrykte mistillit til sykehusdirektøren. Han har i for liten grad involvert de ansatte, og deres kritiske merknader er ikke blitt møtt med stort annet enn tilbakevisning.

Å være uenige i lokalisering av nytt sykehus er én ting. En annen ting er når fagpersoners innvendinger om at sykehusplanene vil gi et dårligere tilbud, legges lokk på. Faggruppen som konkluderte med at sikkerheten vil bli dårligere ved ny organisering av akuttmottaket, opplevde at deres konklusjon ikke var ønsket. Dette vitner om en manglende åpenhet rundt byggingen av Norges største sykehus. Det er ingen tjent med, selv ikke de som ivrer for Helse Sør-Øst og OUS-ledelsens foretrukne prosjekt.

Bjørn Erikstein fortalte mandag at trykket på ham som person er blitt sterkt. Det var fornuftig av ham å trekke seg tilbake, da han ikke har evnet å inkludere sine ansatte eller skape entusiasme rundt Gaustad/Aker-prosjektet. Likevel er ikke problemene i Oslo universitetssykehus løst. Mistilliten som både fagforeninger og ansatterepresentanter i styret stilte seg bak, bygger på konkrete bekymringer knyttet til prosjektet som Helse Sør-Øst nå vil gjennomføre. Den motstanden blir ikke borte med mindre det gjøres endringer i planene med sikte på å komme de ansatte i møte.

En ny direktør for Oslo universitetssykehus har en formidabel jobb foran seg med å samle organisasjonen. Så blir utbyggingen av nytt sykehus et spørsmål for politikerne til høsten når finansieringen skal gjennomgås.