Erna må lære av Greta

Fredag var det igjen klimastreik. Ungdom i 150 land over hele verden brukte sin stemme til å rope opp og ut mot politikk som ødelegger deres framtid. I Norge var det i går klimastreik 11 steder. Ungdommen viser vei.

Svenske Greta Thunberg (16) er klimaopprørets mor. Hun har vært og snakket til kongressen i Washington DC, og nå er hun på plass i New York der byens 1,1 millioner elever i går kunne ta til gatene i protest. Det er hevet over tvil at ett enkeltmenneske har endret den globale dagsorden.

I samme by skal FN til uka ha toppmøte om klima under den årlige generalforsamlingen. I metropolen vil verdens politiske ledere kappes om å få møte og bli avbildet sammen med den svenske tenåringen. Det er et fascinerende rollebytte.

FNs generalsekretær António Guterres har erklært klimakrise, og vil prøve å få flere land til å gi forpliktende løfter om faktisk politikk for å redde klimaet. Situasjonen er kritisk, og særlig positivt er det at Guterres så tydelig peker på kull som problemet.

Å stoppe byggingen av nye kullkraftverk, er det mest effektive verden kan gjøre for å snu utviklingen. Torsdag kom det nyheter om at utslippene fra flytrafikk er langt større enn antatt, og at framskrivningene tyder på en tredobling fram til 2050. Det er nedslående. Ja, flyene blir grønnere, men volumet i trafikk vokser så raskt at det ikke gir effekt på klimagassutslippene. Utfordringene står i kø.

Tonen er derfor skjerpet før møtet i New York. Det er mer enn velkomment. De landene som ikke har nye, konkrete tiltak å slå i bordet med under FNs generalforsamling, får heller ikke taletid. Beskjeden er at verden ikke har tid til å lytte til dem som bare prater.

Men tyskernes kansler skal. Angela Merkel reiser til østkysten med progressiv, ny politikk for at det skal bli dyrere å forurense og bidra til klimagassutslipp. Tyskland tar nå en suveren internasjonal lederrolle. Det er viktig når USA svikter, og ikke anerkjenner Parisavtalen.

Norge er blant landene som har fått lov til å tale i FN på mandag. Det betyr ikke at vi ikke kan gjøre enda mer for å ta vår rettmessige del av ansvaret. Vi håper Erna Solberg lærer av Greta og viser modig lederskap fra FNs talerstol.