Er mot og stemmer for

Onsdag vil Frp stemme for bompenger som partiet påstår det er mot.

Det skjer i forbindelse med Stortingets behandling av tre store veiprosjekter i Telemark, Trøndelag, Hedmark og Oppland. Med Frps stemmer vil det bli vedtatt å bruke 15 milliarder bompengekroner til forbedringer av E6 i fylkene. Etter vår mening er det fornuftig å bruke bompenger for få finansieringen på plass. Det er derimot oppsiktsvekkende og lite troverdig at Frp, som nå forhandler med regjeringen om å kutte bompenger, stemmer for denne massive bruken av nye bompenger.

Frp viser med dette enda en gang sin dobbeltkommunikasjon og politiske dobbeltmoral. Utad raser Frp mot bompenger. I regjeringen og i Stortinget stemmer Frp for. Frps landsstyre vedtok nylig seks harde krav mot bruk av mer bompenger som partiledelsen nå forhandler med de andre regjeringspartienes ledere om. Noen i Frp har gått så langt som å true med regjeringskrise hvis ikke kravene ble innfridd. Landsstyret skapte en forventning om at det ville komme et forhandlingsresultat før Frp i Stortinget onsdag ydmyker seg selv ved å stemme for nye 15 milliarder i bompenger.

Hvis det ikke kommer noe konkret ut av Frps forhandlinger med de andre regjeringspartiene, vil partileder Siv Jensen ha skaffet seg et nytt kjempeproblem. I en situasjon der Frp kjenner pusten av Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i nakken, holder det ikke å gå opp som en løve og komme ned som en skinnfell. Folkeaksjonen vil da feie gulvet med Frp. I Oslo har FNB ifølge siste måling en oppslutning på 7,9 prosent. Frp har 5,2 prosent. Frp risikerer å gå tapt i bompengeopprøret.

Vi ser ikke bort fra at statsminister Erna Solberg bakker og tillater at finansminister Siv Jensen kan bruke oljepenger i stedet for bompenger. Statsministeren er kjent for å betale seg ut av interne problemer. Det er i så fall noe opposisjonen må slå hardt ned på. Ap som også mister velgere til bompengeaktivistene, må for sin del ikke rygge på sitt standpunkt om å bruke bompenger i samferdselspolitikken. I tillegg til å skaffe penger til vei og kollektivtrafikk er bompenger et viktig klimapolitisk virkemiddel. Ap må slå ring om bompengene.