Equinor må granskes

Utrolige 20,4 milliarder doller, rundt 200 milliarder kroner, forsvant i sluket da Statoil/Equinor skulle inn i den nordamerikanske oljebransjen.

Onsdag var olje- og energiminister Tina Bru (H) i Stortinget og svarte for seg.

Hun innrømmet at departementet var uvitende om det statlig eide selskapets enorme tap i USA, og at dette ikke var kjent før Dagens Næringslivs avsløringer.

Det er oppsiktsvekkende at eier ikke følger bedre med enn at tap i denne størrelsesorden ikke fanges opp.

Les mer: Oljestatsråden kritiserer Equinor for lite åpenhet om de store tapene og problemene i USA

At tapene er smart sluset inn i selskapets årsrapporter over flere år, er en forklaring, men ingen unnskyldning. Olje- og energidepartementet har ikke vært tett nok på.

Nå ønsker Equinor selv å gjennomgå sin internasjonale virksomhet, og tirsdag ble det klart at selskapet hyrer inn revisjonsfirmaet PWC til å gjøre jobben. Det er nærmest en selvfølgelighet at DNs avsløringer fører til en slags gransking av hvordan så enorme summer kan tapes. Og ikke minst, hvordan det kan skjules, og aktivt forties.

Hvis man som konsernsjef i Equinor vet at selskapet har tapt 200 milliarder over 20 år og opplever at dette faktum ikke er kjent for departement og politisk ledelse, så må det være lov å forvente åpenhet. Det handler om tillit.

Spørsmålet er om en intern gransking, som til alt overmål ikke har som mandat å lete etter kritikkverdige forhold, er nok.

Svaret er selvsagt nei. Dette må løftes ut av Equinors favn for å gi en gransking den troverdigheten den krever. Senterpartiets Geir Pollestad krever nå at staten som majoritetseier på selskapets generalforsamling, krever en egen gjennomgang. Han får støtte fra SV.

Hvis han med dette mener en uavhengig, ekstern gransking, er vi på linje.

Equinors USA-satsing bør endevendes. Med det mål for øye å nettopp avdekke kritikkverdige forhold i Equinors vurderinger, kontroll og kultur, men også departementets rutiner bør ettergås. Hvis nødvendig må også ansvaret fordeles for at 200 milliarder ble tapt. Hvis forsømmelsene har vært store nok, bør det få konsekvenser for styret og ledelsen i selskapet.