En suksesshistorie

Elbilistene må innstille seg på at de må betale mer for bruk av bil.

Norsk elbilpolitikk er en suksesshistorie. Elbilene er i ferd med å utkonkurrere bensin- og dieselbiler. Fortsetter det slik vil Norge være godt forberedt på å håndtere situasjonen med nullutslipp for alle nye biler i 2025.

En grønnere bilpark vil dermed være en realitet lenge før det man trodde var mulig for bare få år siden.

En klok person sa en gang at det er uklokt å skrote en politikk som fungerer. Den kan justeres og tilpasses nye tider med andre utfordringer. Elbilpolitikken har sin svakhet. I hovedsak er den så solid og god at den ikke må tukles med og bli ødelagt av eksperter.

Siden elbilene kjører gratis gjennom bomringene minsker selvfølgelig inntektene når det blir flere elbiler på veiene. Ifølge Samferdselsdepartementets ekspertutvalg krympes inntektene fra bomringene med 1,4 milliarder kroner fram mot 2030.

Det er mye penger, men regjeringen og Stortinget visste at dette ville koste da elbilfordelene ble vedtatt.

Inntektstapet kan ikke betales av folk som ikke har fått somlet seg til eller tatt seg råd til å bytte ut fossilbilen med elbil. Da er det tross alt bedre at elbilistene tar en del av regningen.

Ekspertutvalget foreslår å avvikle dagens fritak og reduserte takster i bompengene. Det er skivebom. Den økonomiske gevinsten ved å kjøre elbil er en viktig grunn til at folk bytter ut fossile biler. Det blir neppe mulig å nå målet om en grønn bilpark i nær framtid hvis dagens elbilpolitikk avskaffes.

Elbilistene må innstille seg på at de må betale mer for bruk av bil. Det tror vi folk aksepterer.

Men det må gjøres uten at elbilistene føler seg lurt.

Skrekkeksemplet er Stoltenberg-regjeringens oppfordring om å bytte fra bensin til diesel av miljømessige grunner. Det viste seg å være noe tull.

Utvalgets forslag om å vurdere veiprising er fornuftig. Da skal bilistene betale for hver kilometer de kjører. Det er mer rettferdig enn dagens bompengesystem.