En grønnere hovedstad

Byrådsplattformen hviler på et solid kompromiss mellom Ap, SV og MDG.

Fire år med rødgrønt byråd i Oslo har gjort landets hovedstad til en grønnere by. Det er blitt renere luft, færre privatbiler og bedre kollektivtilbud.

Det er også blitt enklere å sykle og lettere å bevege seg til fots. Barnehagetilbudet er styrket og helsetilbudet er i endring til det bedre. Det er fortsatt mange uløste problemer å gripe tak i for Oslos folkevalgte. Men valgresultatet i høst forteller at innbyggerne alt i alt er tilfreds med utviklingen de siste årene.

Byrådets politiske plattform for de neste fire årene er en forsterkning og videreføring av dagens politiske kurs. Byrådet har som ambisjon at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie by i løpet av de ti neste årene. Målet skal nås blant annet gjennom en intensiv satsing på å få ned biltrafikken og sterk satsing på kollektivtrafikken. Biltrafikken skal reduseres med en tredel innen 2030.

Det skal lønne seg å velge utslippsfrie biler. Nye fossilbiler må betale mer i bompenger og til parkering. Det blir rimeligere å reise kollektivt. Prisen på enkeltbilletter skal kuttes med 20 prosent. Den varslede prisøkningen fra neste år blir det heldigvis ikke noe av. Den rimte dårlig med valgløftet om å satse på kollektivtrafikken. Byrådspartiene følger også opp andre viktige valgløfter som gratis aktivitetsskole for alle elever på 1., 2. og 3. trinn, og innføring av et kjøttfritt skolemåltid.

Byrådsplattformen hviler på et solid kompromiss mellom Ap, SV og MDG. Alle partier har fått en plass for sine politiske hjertesaker. Den politiske balansen er god. Det lover godt for det videre samarbeidet mellom de tre byrådspartiene.

Styringsmodellen i hovedstaden kan danne grunnlag for rødgrønt samarbeid på det nasjonale plan. I en rødgrønn regjering skal også Sp med. Partiet har sagt at det ikke kan sitte i regjering med MDG. Den politiske avstanden mellom dem er for stor. Etter vår mening er den ikke større enn at den kan gjøres mindre hvis det er nødvendig for å danne en rødgrønn flertallsregjering. Sp kunne ha godt av å bli grønnere.