Elbilen splitter regjeringen

Høyre er bekymret for elbilenes avgiftsfritak.

Finansminister Siv Jensen har store problemer med å forklare hvorfor hun i revidert nasjonalbudsjett øker oljepengebruken med om lag sju milliarder kroner. Hennes påstand om at regjeringen kan bruke mer penger i år fordi det ble brukt mindre penger enn forventet i fjor, er det ingen som biter på. Folk er ikke dumme. Det er som en familie skulle si at siden de brukte mindre penger på ferie i fjor enn det de hadde budsjettert med, kan de sprenge feriebudsjettet i år. De fleste vil mene at det vil være uansvarlig bruk av feriepengene.

Siv Jensens andre hovedforklaring er politisk mer alvorlig. Hun viser til at økingen i antall elbiler har gitt lavere inntekter fra bilavgiftene. Det kompenserer hun ved å rane oljefondet.

Regjeringens uttalte politikk er å få flere til å kjøre utslippsfrie biler. Politikken virker. Salget av elbiler øker og inntektene fra bilavgiftene går dermed automatisk ned. Det skulle selvfølgelig finansministeren tatt skikkelig høyde for da hun snekret statsbudsjettet. I stedet har hun satset på at politikken ikke skulle virke så sterkt.

Høyre er bekymret for elbilenes avgiftsfritak. Leder av Stortingets finanskomité, Henrik Asheim (H), ga uttrykk for bekymringen i NRKs Politisk kvarter. Han signaliserte en omlegging av elbilpolitikken i neste stortingsperiode. Det har fått Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja til å tenne på alle plugger. Han sier til VG at dette er typisk for Høyre. Venstre har kjempet inn viktige insentiver for at folk skal ta miljøvennlige valg. Høyre skryter av at politikken virker. Men når det kommer kritikk av oljepengebruken, legger Høyre skylda på klimapolitikken.

Venstre-politikeren slår fast at elbilfordelene skal videreføres i neste stortingsperiode.

Stortingets mål er at det i 2025 bare skal selges utslippsfrie biler. Først da vil Abid Raja åpne for å fjerne elbilfordeler. Vi får tro at Venstres finanspolitiske talsperson har resten av partiet med seg på dette. Dermed ligger det an til et elbiloppgjør i Solberg-regjeringen i neste stortingsperiode. Hvis det da finnes noen Solberg-regjering etter neste stortingsvalg.