Diktator i Europa

Krise skaper redsel, og redsel er feit jord for klodens despoter. Det er tid for å så autoritær politikk.

Selv i Norge har man ønsket vidtfavnende fullmakter for regjeringen, uten at vi reelt frykter for våre lederes demokratiske sinnelag. Det er midlertidige forordninger, men vi skal være på vakt.

Da er det verre i Ungarn, der statsminister Viktor Orbán mandag fikk full støtte i parlamentet for sine krav om absolutt makt. Under dekke av koronakrisa har han nå koblet et rent diktatorisk grep om Ungarn, i hjertet av Europa. Den nye loven er et formidabelt angrep på kritikk og en fri presse.

Les også: (+)  Økonomer tar til ordet for korona-skatt

Loven regulerer nye fengslingsbestemmelser for å spre såkalt misvisende informasjon om myndighetenes arbeid. Orban kan definere hva han vil som «fake news» og sende journalister og redaktører i fengsel i inntil fem år. Det er en oppskrift på selvsensur. De nye fullmaktene skal i prinsippet være knyttet til koronakrisa, men er vedtatt uten en definert slutt.

Den overhengende faren er at unntakstilstanden blir en normal i Ungarn, som i ti år har blitt formet som et autokrati. Krisefullmaktene fra 2016 som ble innført under flyktningkrisa, gjelder fortsatt. Det er presedens for makttilrøving under ekstraordinære omstendigheter i Ungarn. Nasjonalisme og fremmedfiendtlighet har dominert dagsorden under Orbans regime. Ille har blitt suksessivt verre i NATO- og EU-landet Ungarn.

Den nye loven ble vedtatt med mer enn to tredjedels flertall. Den politiske opposisjonen er feid til side og deres protester er ikke hørt. Amnesty i Ungarn er bekymret og hevder at kriseloven gir Orban mulighet til å begrense menneskerettighetene i landet.

Vi er også bekymret. Det er ikke bare virus som er smittsomt.