Det må tenkes nytt

I krisetider er det nødvendig å tenke utenfor boksen.

Nav har de siste seks dagene mottatt 113.500 søknader om dagpenger. Over 100.000 av disse gjelder permitteringer. Det betyr at om lag fire prosent av arbeidsstyrken har søkt Nav om penger.

Det vil fortsette å renne inn med søknader i dagene som kommer. Nav vil slite med å behandle søknadene. Kapasiteten er allerede sprengt. Etaten er også pålagt mange andre oppgaver enn å utbetale dagpenger.

Arbeidet med å rydde opp etter trygdeskandalen er ikke sluttført. Det kan gå både vinter og vår før folk får de pengene de har krav på.

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng sier til NTB at det jobbes på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene, men at økningen i antall søknader vil føre til lengre saksbehandlingstid.

Vi regner med at Nav setter inn flere folk på jobben, men vi forstår at det ikke kan være enkelt å få tak i de riktige personene. Saksbehandlerne i Nav er spesialister på sine respektive områder.

Israel: Benjamin Netanyahu bruker nå korona-krisen for alt den er verdt (+)

I krisetider er det nødvendig å tenke utenfor boksen. To av landets fremste samfunnsøkonomer, professor Kalle Moene og PhD Sverre Munck, gjorde nettopp det i en artikkel i Aftenposten tirsdag.

Etter deres mening har de nødvendige tiltakene for å ivareta næringslivets interesser vært mer framtredende enn nødvendige tiltak for å redde vanlige folks privatøkonomi. Det kan rettes på ved at Stortinget vedtar en grunninntekt som krisehjelp. Hjelpen må virke raskt, kreve lite byråkrati og være midlertidig.

Det oppnås hvis alle voksne som er registrert som inntektsmottaker, får overført til sin konto mellom 5000 og 10.000 kroner i måneden. Enklere kan det neppe gjøres. Blir det innført, kan Nav puste lettet ut.

Ekspertens råd etter brutalt fall i aksjemarkedet: Dette ville de gjort med 100.000 kroner nå (+)

Tiltaket kan minne om borgerlønn som de fleste partier og fagbevegelse er motstander av. Det har i praksis lite å gjøre med borgerlønn. Borgerlønn er tenkt gitt til alle til alle tider. Dette er krisehjelp i en tid med massearbeidsløshet. Som økonomene skriver, minner det om skatteutsettelse med den forskjellen at den utbetales i kontanter.

Forslaget er interessant. Det er noe regjeringen og Stortinget bør tenke på.