Det er nok nå Olsen

Blant økonomene var det tidligere som regel bred enighet om Norges Banks rentepolitikk. Det er det ikke lenger.

Før i tida, som det heter, fulgte Norges Bank rentestrømmen i Europa og USA. Det hendte ved en sjelden anledning at banken gikk motstrøms, men det var unntaket og ikke hovedregelen. Norsk rentepolitikk ble i hovedsak bestemt i Brussel og ikke på Bankplassen i Oslo. Det var gode grunner for det. Norge med sin sterkt utadvendte økonomi, er bundet til å skygge sine viktigste handelspartnere. Når for eksempel britene og svenskene endret sine rentebaner, fulgte Norges Bank etter.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har slått inn på en annen linje. Etter at bankens rente lå stille på 0,5 prosentpoeng i nesten tre år, har renta på ett år steget til 1,25 prosent. Ifølge sentralbanksjef Olsen skal renta økes to ganger til det neste året. Det i en tid da rentene i andre land ligger i ro eller går ned. Det skjer både i USA og i Europa. Derfor det vanskelig å finne gode forklaringer på Olsens motstrømspolitikk ut over det at han tidligere ha lovet at renta skal opp. Forutsigbarhet er bra. Men det ikke bra hvis Norges Bank lar det gå prestisje i å holde løftet om at renta skal opp for enhver pris.

NHO slår alarm. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri hevdet i et intervju med VG mandag at sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank opptrer som kjerringa mot strømmen i verden. Det henger ifølge Lier Hansen ikke på greip at renta i Norge skal økes to ganger til det neste året. Signalene fra Norges Bank bidrar til en sterkere krone, Det er å gamble med norske bedrifter. «Både det norske folk og våre bedrifter blir skadelidende av en feilslått vurdering fra Norges Bank», sier Lier-Hansen.

Blant økonomene var det tidligere som regel bred enighet om Norges Banks rentepolitikk. Det er det ikke lenger. Det er fortsatt en del «rentehauker» der ute som aldri gir seg med å mase om at renta må opp. Det er blitt færre av dem. Renta må bestemmes ut fra de økonomiske realiteter her hjemme og ute i verden. Vi har ingen særnorsk høykonjunktur. Presset i økonomien er ikke så sterkt at det trengs en nedkjøling i form av høyere rente. Det er nok nå Olsen.