Delseier for Assange

Wikileaks-sjefen Julian Assange kan snart bli en fri mann etter at retten i London mandag avviste USA begjæring om at han skal utleveres.

I USA risikerer Assange en fengselsstraff på 175 år for å ha avdekket amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan og overgrep i Guantánamo-leiren på Cuba.

Les også: – Nå må Assange settes fri. Han kan ikke lenger sperres inne

Ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN, Amnesty International og en rekke andre menneskerettighetsorganisasjoner har støttet Assange i kampen mot amerikansk forfølgelse. Mandag var en gledens dag for Assange og hans støttespillere, men dommen var på ingen måte noen full seier. Snarere tvert imot.

Den britiske dommeren motsatte seg kravet om utlevering på grunnlag av Assange sin skrantende helse, og viste til hans skjøre mentale tilstand etter sju år i asyl på Ecuadors ambassade i London og over halvannet år i britisk fengsel. Assange har slitt med tung depresjon, og selvmordsfaren i et amerikansk fengsel ble vurdert som for stor.

Les også: Støtter Assange-oppropet: – Dette er en varslersak av stor internasjonal betydning

Han utleveres derfor ikke fordi det amerikanske fengselssystemet av en europeisk rett ses på som helsefarlig og for brutalt. De sannsynlige soningsforholdene bryter med Den europeiske menneskerettskonvensjonen og med vilkårene i den britisk-amerikanske utleveringsavtalen. Det er oppsiktsvekkende.

Men i spørsmålet om sakens prinsipper, om ytringsfrihet, grensene for journalistisk virksomhet og straffeforfølgelse for maktkritikk, fikk USA derimot rettens støtte. Den britiske dommeren mente Assange sin virksomhet har gått ut over rammene for vanlig journalistisk praksis og at hans medvirkning til lekkasjer om USA har satt liv i fare.

Det er nedslående slutning for alle som kjemper for et åpent, liberalt samfunn.

Les også: Oppfordrer norske politikere til å støtte opprop for Assange

Håpet var selvsagt at retten skulle anerkjenne at hans virke som journalist har rettslig vern og at han skulle settes fri fordi han ikke har gjort noe galt. Nå reddes han av status som pasient, ikke som journalist, varsler og beskytter av våre grunnleggende friheter.

Assanges advokater vil i dag onsdag begjære ham løslatt fra fengsel. Han må få sin frihet nå etter ti år på flukt. Assange er straffet nok.

Hva som venter Assange ute, er usikkert. USAs makt er stor og nådeløs.

Hjemlandet Australia er derfor ingen trygg havn da en ny utleveringssak kan åpnes mot ham. Assange er i praksis en statsløs politisk flyktning, som bare USA kan redde ved ikke å anke dommen i London og stoppe prosessen. Dessverre er det lite sannsynlig.