De andre

Eksempelet med justisministerens au pair reiser noen svært viktige spørsmål. Det er nemlig ikke alle som opplever den imøtekommenheten statsråden har fått nyte godt av.

UDI omgjør sitt vedtak og lar justisminister Jøran Kallmyrs au pair få komme tilbake til Norge. Selv om UDI fortsatt mener at reglene er brutt, har de sett hen til at det dreier seg om et forhold av «mindre alvorlig karakter». Justisministeren får dermed både hjelp i hjemmet og anledning til å fortsette med den kulturutvekslingen som har vært så viktig for ham.

Saken viser at UDI kan utvise smidighet og skjønn uten å følge regelverket slavisk når situasjonen krever det. Det er bra. Et byråkrati som utelukkende opererer maskinmessig og ikke vurderer enkeltsaker for seg, er ikke et godt byråkrati, selv om de samme regler selvfølgelig skal gjelde alle, enten det er snakk om kong Salomo eller Jørgen hattemaker.

Men eksempelet med justisministerens au pair reiser noen svært viktige spørsmål. Det er nemlig ikke alle som opplever den imøtekommenheten statsråden har fått nyte godt av. Vi håper Kallmyr, som UDIs politiske overordnede, vil ta lærdom av dette framover. Altfor mange opplever et firkantet og strengt praktisert regelverk, der mye gjøres så vanskelig og kronglete som mulig for utlendingen.

Et spesielt stygt tilfelle er de unge afghanske asylsøkerne som kastes ut og sendes til internflukt i eget hjemland, i såkalte «trygge» områder. De kan ikke dra hjem til de livsfarlige provinsene de flyktet fra, men er dømt til å leve et liv i frykt og på flukt, uten nettverk eller framtidsmuligheter.

Jøran Kallmyr har nå opplevd på kroppen hvor urettferdig det kan være at et lite feilskjær skal få så dramatiske konsekvenser som det fikk for hans au pair. For de asylsøkerne som sendes til internflukt, er konsekvensene mange, mange ganger verre. Det er snakk om svært sårbare, unge mennesker. Ofte har de vært velintegrerte i Norge og på vei til å skape seg et godt liv her før de ble sendt ut. Vi vil oppfordre Kallmyr til å ta lærdommen fra egne opplevelser med seg i det videre politiske arbeid. Det vil også være en viktig kulturutveksling.