Bryter brød på Stortinget

Ap, Sp og SV har funnet sammen om ny landbrukspolitikk. Det er svært interessant, sett i lys av SVs initiativ om rødgrønn samling fram mot stortingsvalget i 2021.

Senterpartiet har vendt tommelen ned for en allianse, mens Ap-ledelsen er avventende og mener det er naturlig å ta utgangspunkt i Ap, Sp og SV.

I mellomtida har Ap, Sp og SV på Stortinget samlet seg om tre punkter for rødgrønn landbrukspolitikk. De er enige om kraftig å øke selvforsyningsgraden. Dette skal etterfølges av en ny opptrappingsplan. Og så skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse av et verdensmarked i endring.

«Dette bærer bud om hva som kan bli rødgrønn politikk i 2021», sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes triumferende til Klassekampen. Allerede i april tok Senterpartiets Per Olaf Lundteigen i Dagsavisen til orde for en tilsvarende landbrukspolitisk plattform.

SV-leder Audun Lysbakken ble sikkert ikke så veldig overrasket over å møte en kald skulder fra Senterpartiets side da SV-utspillet ble lansert. Det handlet nok mer om å så et frø. I så måte har han lykkes. Vi ser spirene av en rødgrønn landbrukspolitikk. Først må politikken utvikles, og så kan de rødgrønne finne sammen der de har sammenfallende standpunkter. Det synes å være en fornuftig strategi. Og så bør det i neste omgang avklares hvilke partier som hører naturlig sammen i et regjeringsalternativ.

Partiene vil komme til flere slike politiske korsveier i Stortinget. Til våren legger regjeringen fram en ny perspektivmelding, dokumentet som i tidligere tider gikk under betegnelsen regjeringens langtidsprogram. Da vil de rødgrønne få en gyllen anledning til å skrive seg ytterligere sammen på en rekke saksområder. Den rødgrønne veien kan bli til mens man går.