Behold eierskapet i Equinor

Høyre viser sitt sanne ansikt når partiet nå vil redusere statens eierandel i oljeselskapet som i årevis gikk under navnet Statoil.

Statens eierskap i oljeselselskapet Equinor settes i spill. Høyre har lenge ligget på været, men nå går et klart flertall i partiets programkomité inn for at staten reduserer eierskapet i Equinor.

I dag sitter staten på 70 prosent av aksjene i selskapet.

Høyres Henrik Asheim går inn for at staten selger seg ned til 50,1 prosent.

Å selge 20 prosent av Equinor-aksjene kan tilføre staten om lag 90 milliarder kroner. Dette vil ifølge Asheim komme godt med når Norge nå må investere mer i det grønne skiftet.

Les også: «Kanskje superkapitalisten var rett mann, likevel»

Høyre viser sitt sanne ansikt når partiet nå vil redusere statens eierandel i oljeselskapet som i årevis gikk under navnet Statoil. Dette er klassisk Høyre-politikk. Partiet bør innrømme at dette bunner i ideologi som sier at staten skal eie minst mulig i næringslivet.

Det blir hult når Asheim & co argumenterer med at det er nødvendig å frigjøre milliarder til det grønne skiftet.

Staten mangler jo ikke penger. Vi har over 10.000 milliarder i Oljefondet. Politikerne kan enkelt ta fra dette fondet i den grad det er fornuftig at staten investerer i grønne prosjekter.

Det spiller ingen rolle om pengene skaffes gjennom salg av Equinor-aksjer eller hentes fra Oljefondet.

Les også: «Hva er lang og tro tjeneste egentlig verdt? Sånn cirka 130 millioner»

Her finnes det ingen gratis lunsj.

På denne bakgrunn synes det fornuftig at staten beholder dagens eierandel i Equinor. Et mindre eierskap vil innebære at deler av verdiskapningen på norsk sokkel i større grad havner som utbytte i private lommer.

Og de nye private eierne kan komme til å bruke pengene på helt andre ting enn grønn omstilling.

Equinor har de siste årene blitt en større aktør innen fornybar energi og klimateknologi, og selskapet har varslet videre vekst på disse feltene.

Det er god grunn til å frykte at den grønne satsingen kan komme til å lide dersom staten selger seg ned i selskapet.