Bedre sent enn aldri

Mange permitterte risikerer nå å miste jobben. Derfor må regjeringen nå gå med på å utvide permitteringsperioden til 52 uker. Dette er et samstemt krav fra arbeidslivets parter.

LO, NHO og Virke har lenge krevd en utvidelse, men regjeringen har strittet imot. Samtidig er det i realiteten flertall på Stortinget for å imøtekomme kravet, men Frp har talt med tMange permitterte risikerer nå å miste jobben.

Derfor må regjeringen nå gå med på å utvide permitteringsperioden til 52 uker. Dette er et samstemt krav fra arbeidslivets parter.

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg er positiv «hvis situasjonen krever det».

Maksimal permitteringsperiode er i utgangspunktet 26 uker, men for dem som ble permittert i vår er perioden blitt forlenget ut oktober. Det trengs mer forutsigbarhet. Alternativet til videre permittering er derfor i mange tilfeller oppsigelse.

Da mister de aktuelle arbeidstakerne kontakten med bedriften, noe som gjør at veien tilbake til arbeidslivet blir tyngre.

En medlemsundersøkelse blant 600 bedrifter organisert i NHO Reiseliv viser at halvparten av bedriftslederne tror de må si opp ansatte dersom permitteringsperioden ikke blir forlenget nå.

Situasjonen på arbeidsmarkedet har riktignok blitt bedre enn den var på det verste i vår, men det er fortsatt over 108.000 helt eller delvis permitterte.

En utvidet og forbedret permitteringsordning var ett av de mange tiltakene som politikerne satte i verk for å møte konsekvensene av koronapandemien.

Dette var et effektivt tiltak som hindret masseoppsigelser og som så langt har hjulpet mange bedrifter over kneika. Når det nå gradvis er blitt lettet på koronarestriksjonene, er det om å gjøre å få hjulene i gang igjen.

Et lønnstilskudd for å stimulere bedriftene til å ta inn igjen permitterte er ett slikt tiltak.

Men den siste tids økning i smitte, viser at dugnaden ennå ikke er over. Mange bedrifter ser fortsatt mørke skyer i horisonten. Derfor må regjeringen umiddelbart lytte til kravet fra arbeidslivets parter om å forlenge permitteringsperioden ytterligere. Tida er overmoden.