Babcock til ettertanke

Erfaring og garantier om trygghet i nord, burde trumfet marginalt lavere pris.

Helseminister Bent Høie (H) må nå svare Stortingets kontrollkomité om Babcock-saken. Komiteen krever svar om risikovurderingen knyttet til anbudsprosessen.

Det svenske selskapet tok over driften av ambulanseflyene i nord 1. juli. I november sto fem av ti fly på bakken med tekniske problemer.

– Det er krise i ambulanseflytjenesten. Situasjonen er alvorlig. Det er fremdeles uklart om Helsedepartementet har sørget for en god nok risikovurdering i forbindelse med denne anbudsprosessen, sa nestleder Nils T. Bjørke (Sp) i kontroll- og konstitusjonskomiteen til NTB.

Kontrollkomiteen vil vite hvordan kontrakten kunne vinnes av et selskap som «verken hadde organisasjon, ansatte eller godkjenninger ved kontraktsinngåelse».

De tre største opposisjonspartiene, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, har tatt til orde for å avslutte avtalen. SV har kalt situasjonen en nasjonal krise.

Luftambulansetjenesten, som er offentlig eid, hadde ansvaret for den faglige vurderingen av Babcock i forkant av anbudsprosessen. Selskapet fikk full score på kompetanse.

Les også: Høie om ambulanseflyene i Nord-Norge: – Ikke riktig at dette var et spareanbud

Men nå tar Luftambulansetjenesten selvkritikk på at de undervurderte utfordringene som lå i driftsovergangen. Overgangen har vist seg å være kritisk.

Helseministeren opplyste i går at regjeringa har bestemt at Forsvarets helikopter som er stasjonert i Kirkenes, vil bli stående lenger enn planlagt og at det settes inn flere andre fly i beredskap.

Det er bra at Høie tar operative grep og sprer ro og trygghet i landsdelen, og det er bra at kontrollkomiteen tar saken.

Dette er et viktig eksempel å lære av for forvaltningen og politikken når det gjelder slike prosesser.

Vi finner det stadig mer oppsiktsvekkende at Lufttransport som hadde operert i nord gjennom 25 år, som kjente geografien og menneskene, ikke fikk forlenget kontrakten.

Erfaring og garantier om trygghet i nord, burde trumfet marginalt lavere pris. Verdien av erfaring må vektes tyngre.

Hadde fornuften seiret i anbudsprosessen, ville landet ikke vært i denne situasjonen i dag.