Ap har lært

Vi setter vår lit til at Ap går sammen med Sp i kampen for å opprettholde kommunenes inntektsgrunnlag.

Onsdag er det høytidelig åpning av Stortinget. Torsdag og fredag er det trontaledebatt. Mandag kommer finansministeren til Stortinget med forslag til statsbudsjett.

En spennende politisk høst er dermed i full gang. Spenningen er for første gang på lenge ikke knyttet til Stortingets behandling av statsbudsjettet. Tidligere budsjettbehandlinger har flere ganger nesten endt med regjeringskrise. Krisene ble unngått fordi mindretallsregjeringen av Høyre og Frp betalte Venstre og KrF godt får å få budsjettet i havn.

Denne gangen er uoverensstemmelsene mellom de fire partiene gjort opp på kammerset. Opposisjonen kan derfor gi opp å påvirke resultatet. De bør konsentrere seg om sine budsjettalternativer. Det er viktig å vise avstanden mellom regjeringens statsbudsjett og den rødgrønne opposisjonens alternativ.

De rødgrønne partiene trenger ikke være enige på alle punkter. Men det forventes at deres alternativer ikke spriker mer enn at de samlet sett kan danne et godt utgangspunkt for samarbeid, hvis velgerne gir dem mandat til å danne en rødgrønn regjering etter stortingsvalget.

Det blir spennende å se om Ap klarer å gjenerobre plassen som det viktigste opposisjonspartiet. Aps leder Jonas Gahr Støre har lovet en tøffere tone. Tida for forlik med regjeringen er over.

Det er lovende at Ap varsler at partiet vil gå mot forslaget fra Domstolkommisjonen om å legge ned to av tre tingretter. Det er et forslag som passer Solberg-regjeringens sentraliseringspolitikk, men som Ap må holde seg langt unna.

Ap bør også si nei til forslaget fra et ekspertutvalg om å avvikle spesialordningene som gir kommunene direkte skatteinntekter fra vannkraften. Sps Marit Arnstad kaller det «sentralisering av verste sort». Vi setter vår lit til at Ap går sammen med Sp i kampen for å opprettholde kommunenes inntektsgrunnlag.