Andre bølge

I de neste månedene må vi igjen finne fram til dugnadsånden og offerviljen fra i våres.

Den har lenge vært varslet, og nå kan det se ut som om den andre bølgen med koronasmitte kan være på vei. Ikke siden krisetoppen i slutten av mars, er det registrert flere smittede i Norge enn nå. Folkehelseinstituttet beroliget oss i går med at situasjonen er under rimelig god kontroll.

Men det er tid for å stålsette seg, rundt oss er situasjonen dramatisk.

Koronabølgen skyller nå over Europa. Det er innført portforbud i mange land og en lang rekke andre dypt inngripende tiltak for å stagge smittespredningen. Europa stenges nå ned igjen for andre gang.

I USA snakkes det nå om en tredje bølge med kraftig økning i smitten, men der er også de lokale delstatsmyndighetene svært delt i sin tilnærming. Viruset er blitt kraftig politisert. Republikanske stater åpner opp mer og opplever større spredning, mens Demokrat-styrte stater har vært mer restriktive.

Her hjemme er helsemyndighetene nå bekymret for at smitten ikke lenger bare beveger seg rundt i studentmiljøer og blant relativt unge voksne. Disse gruppene har god helse og tåler godt en virusinfeksjon, men når smitten igjen når de eldre blant oss, slås det alarm. En slik situasjon vil kraftig øke dødeligheten og vil på ny kunne skape en kapasitetskrise i helsetjenestene.

Nordmenn må nå regne med og akseptere strengere tiltak.

Regjeringen gjorde det i går klart at innstramminger vil kunne komme. Disse må vi møte med solidaritet. Kanskje skal vi heller ikke vente på instrukser, men selv ta grep i egen hverdag. I de neste månedene må vi igjen finne fram til dugnadsånden og offerviljen fra i våres.

Vinteren kommer og vi må stå sammen, som vi alltid har gjort mot naturens krefter. Vår oppfordring er at vi nå lojalt lytter og følger opp de rådene vi får fra helsemyndighetene, og at vi hamrer inn i oss selv og de rundt oss de grunnleggende smittevernreglene: Hold avstand, vask hender.