Dagsavisen mener

Det går mot lysere tider

De økonomiske pilene peker i riktig retning.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Prisstigningen avtar, for femte måned på rad. Dermed er det gode utsikter til rentenedgang. Men de økonomiske ekspertene er uenige om når vi får det første rentekuttet fra Norges Banks side.

Prisveksten endte på 3,0 prosent i mai. Det er i første rekke den lave strømprisen som trekker inflasjonen ned. Prisveksten er ganske på linje med det Norges Bank har anslått, og dermed gode nyheter. Men flere eksperter peker på at prisveksten innenlands fortsatt er for høy og dermed kan forsinke rentekuttet.

Les også Dagsavisen mener: Spenningen øker.

Den gode nyheten er at prisstigningen kan bli så lav at den jevne lønnstaker kommer enda bedre ut enn forutsatt ved inngangen til lønnsoppgjøret. Den normgivende rammen i lønnsoppgjøret ble 5,2 prosent i lønnstillegg, og denne rammen er så langt lojalt fulgt. Årets prisstigning ble da anslått til å bli 4,1 prosent. Kravet fra LO & co var økt kjøpekraft, og det ser altså ut til å bli resultatet i stort monn.

Det siste halvåret har mantraet fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold vært at vi skal få bedre råd i år. Og nå tar de begge en del av æren for at prisstigningen avtar. «Dette er gode nyheter for folk og deres hverdagsøkonomi», sier finansministeren. «Regjeringens mål er at folk skal få bedre råd», gjentar statsministeren.

Dyrtiden er stort sett et resultat av ytre forhold.

Samtidig er det et faktum at dyrtiden stort sett er et resultat av ytre forhold. Det oppsto ubalanser i kjølvannet av pandemien. Så gikk Vladimir Putin til fullskala invasjonskrig i Ukraina. Prisene skjøt dermed i været på nesten hele kloden, og energimangel førte til skyhøye strømpriser på vårt kontinent.

Regjeringens hjelp til å få ned prisstigningen har vært relativt stramme statsbudsjetter. Det bidro forbilledlig til at Norges Bank ikke satte opp renta mer enn ellers nødvendig.

Det synes ganske opplagt at Ap/Sp-regjeringen har blitt straffet for høy prisstigning, rekorddyr strømpris og et høyt rentenivå. På denne bakgrunn er det forståelig at Støre og Vedum nå forsøker å høste gevinst av at det går mot lysere tider her til lands.

Denne strategien har hittil ikke gitt positiv uttelling for verken Ap eller Sp på meningsmålingene. Men det er over ett år til neste stortingsvalg. Derfor er det fortsatt håp om at pilene skal snu også for regjeringen.

Les også Helge Simonnes: Et kristent land?

Les også: Dette «tjener» du på dagens fagforeningsfradrag

Mer fra: Dagsavisen mener