Dagsavisen mener

Reformen som sporet av

Riksrevisjonen slakter togtilbudet i Norge. Alt ble verre med Erna Solbergs jernbanereform.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det var det typiske mantraet fra høyresiden: Mer konkurranse skal gi et bedre tilbud, alltid og uansett. Derfor åpnet regjeringen Solberg norsk jernbane opp for flere aktører i en reform som fikk navnet «På rett spor».

Det var tydeligvis ikke en bedre jernbane som var viktigst for den blåblå regjeringen.

Sju år senere kan vi slå fast at reformen var mislykket. Dette er ikke vår påstand, det er Riksrevisjonen som slår det fast i en fersk rapport. Tilbudet er blitt dyrere og dårligere siden den borgerlige regjeringen delte norsk jernbane mellom flere aktører i 2017.

I dag kjører svenske SJ tog mellom Oslo og Bodø, mens britiske Go Ahead kjører sørover fra Oslo mot Stavanger. Det er tilført mer penger til jernbanen, men likevel øker antallet forsinkelser og innstillinger. Ifølge Riksrevisjonen er ett av fire persontog forsinket eller innstilt – og det har blitt verre de siste årene. Godstogtrafikken er enda dårligere stilt.

Riksrevisjonen peker blant annet på dårlig samordning mellom de ulike aktørene på jernbanen. Stikk i strid med fyndordene om konkurransens velsignelser, finner Riksrevisjonen at situasjonen preges av til dels motstridende interesser mellom aktørene.

Les også: Styret i Kongsberggruppen hever seg arrogant over statens føringer for lønn og bonuser

Et absurd utslag av dette er konflikten mellom Go Ahead og det statseide vedlikeholdsselskapet Mantena. Ifølge Mantena er slitasjen på togsett ekstra stor på Sørlandsbanen fordi strekningen er gammel og sliten. Før reformen kunne tog roteres mellom ulike strekninger, men Go Ahead har ingen alternative strekninger å sende togsettene til. Konsekvensen er mer og dyrere vedlikehold. Mantena har nå sagt opp kontrakten med Go Ahead.

Alt gikk ikke på skinner før den blåblå reformen heller. Men dette er altså dommen over høyresidens politisk motiverte oppsplitting og «modernisering»: Dyrt, dårlig og konfliktskapende.

Tilbake i 2015 lovte Høyres Linda Hofstad Helleland en jernbanereform som ville stå seg. «Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake», sa hun til VG. Hofstad Hellelands uttalelse viser hva dette handlet om: Det var tydeligvis ikke en bedre jernbane som var viktigst – det var å sørge for en oppsplitting og privatisering som ikke kan reverseres.

Nå sitter vi her med et enda dårligere togtilbud enn før, i en tid der klimaet krever at vi får reisende over fra fly til tog. Dette er arven etter Erna Solberg.

Kommentar: Vi er i nøyaktig samme situasjon som vi ønsket å unngå

Kommentar: Det er dyrt å ha god råd

Les også: Hvem vinner, Trump eller Biden? Vi spurte USAs «spåmann» (+)

Mer fra: Dagsavisen mener