Dagsavisen mener

Fellesskap og plikt

Arbeiderpartiet leker med en spennende, gammel tanke: At alle 19-åringer skal avtjene et pliktår for Norge.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Fellesskap» og «plikt». Det er ordene kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) bruker når hun skal begrunne hvorfor hennes lokale Stavanger Arbeiderparti vil at samtlige 19-åringer skal avtjene et pliktår for Norge.

Framover er vi avhengig av å trekke i flokk – når det kreves

Dette er utidsmessige ord som vi ikke lenger bruker så ofte i den politiske samtalen vår. Det er likevel ord som helt presis beskriver hvorfor et slikt pliktår er en god idé, og hvorfor det kan være løsningen på flere av utfordringene vi står overfor.

Vi nordmenn er mange, komplekse og ulike. Vi er ikke alltid enige med hverandre. Det er en styrke.

Men Norge er en nasjon – vi er et samfunn. Det betyr at vi også er avhengig av å trekke i flokk – når det kreves. Det er mye som tyder på at vil kreves stadig oftere framover.

Det er kriger i Midtøsten og i vårt nærområde, verdensøkonomien er ustabil, antall mennesker på flukt og vandring slår alle rekorder og ventes å vokse. Og under overflaten vokser klimakrisen seg større og større.

Derfor stiller vi oss bak utspillet til Nessa Nordtun og Stavanger Arbeiderparti. En moderne variant av allmenn verneplikt for begge kjønn, som kan gjennomføres både militært og sivilt, er akkurat den type nasjonsbygging vi trenger, men som vi har lagt bak oss.

Det er rundt 60.000 nordmenn i hvert ungdomsårskull. Rundt 8000 avtjener verneplikt i dag. I praksis er militærtjeneste gjort frivillig. Siden Berlinmurens fall har vi bygd ned forsvaret og solgt ut militære installasjoner. Det var kanskje riktig i en tid preget av fred, globalisering og optimisme.

Nå er det andre tider. Stavanger Arbeiderparti og Kari Nessa Nordtun foreslår derfor å innkalle langt flere enn i dag til verneplikt, innføre et pliktår med samfunnstjeneste som alternativ til militærtjeneste, rettet mot helse- og sosialsektoren og lignende, samt styrke sivilforsvaret.

Alt dette er fornuftig i en usikker tid. Nessa Nordtun begrunner forslaget slik i Dagbladet: «Det handler om å sikre Norge i den sikkerhetspolitiske bildet vi er i, og for å sikre arbeidskraft i hele landet».

Det er kloke ord. Det vil koste mye penger å bygge opp verneplikten igjen. Spørsmålet er om vi har råd til å la være.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener