Dagsavisen mener

Nei til eksamen

Et ekspertutvalg vil avvikle eksamen i grunnskolen og slutte med nasjonale prøver. Ja, takk, begge deler.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Den ferske utdanningsministeren Kari Nessa Nordtun (Ap) har fått en interessant rapport på sin pult. Et regjeringsoppnevnt utvalg, satt ned av tidligere skolestatsråd Tonje Brenna (Ap) i april i fjor, har sett på bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen.

Mandag ble første del av arbeidet levert, og leder Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen, professor Tine S. Prøitz, har følgende konklusjoner: Vi bør avvikle muntlig og skriftlig eksamen for tiendeklassingene som avslutter grunnskolen. I tillegg bør de mye kritiserte nasjonale prøvene avvikles.

Årsakene kan ligge i skolehverdagen

Nei til eksamen er kontroversielt i mange kretser. Høyre har allerede meldt sin skepsis, men også blant lærerne er det motstand mot å droppe eksamen. Flertallet i utvalget er derimot overbevist om at standpunktkarakterene bør være den bærende vurderingen. Utvalgslederen presiserer at dette forutsetter nytenking rundt dagens praksis.

Vi støtter utvalgets tenkning om barn, prestasjoner og skole. Det er mye i skolen, og det er mye i oss mennesker, som ikke er målbart, og eksamen er ikke nødvendigvis den beste måten å prøve kvalitetene til våre unge. Det er også sånn at prøver og eksamen former måten vi driver undervisning på.

Vi mener puggeskolen er utdatert. Og uansett utfall av den politiske prosessen videre, var det på tide med en kvalitativ evaluering av vurderingssystemet i skolen som ble etablert for over 20 år siden. For det er som statsråd Nessa Nordtun sier, mye har endret seg i skolen og det er viktig å vurdere om de prøvene og verktøyene skolen bruker i dag fremdeles er relevante.

Når leseferdighet og motivasjon er på vei ned blant norske elever, er det god grunn til å se nøye på metodikken skolen har lagt til grunn. Årsakene kan ligge i skolehverdagen. Det er også sånn at alle elever i dag har universell rett til videregående skole, og nødvendigheten av vurdering har derfor avtatt.

Eksamen er kjent og kjært for mange grupper som jobber i og med skolen, og utvalgets tanker vil møte stor institusjonell motstand. Det er en prøvet modell for å punktmåle en elevs evner, og gir på enkelt vis et resultatet. Men prøveformen har også mange svakheter, som bør være kjent. Vi støtter derfor initiativ for å erstatte eksamen i grunnskolen med større vekt på standpunktkarakterene.

Les flere ledere fra Dagsavisen her

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener