Dagsavisen mener

Skal tilliten gjenopprettes, må alt på bordet

Regjeringen dropper planlagte innstramminger i offentlighetsloven. Det skulle bare mangle.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I vår la regjeringen fram et høringsforslag om endringer i offentlighetsloven. Tanken var at interne dokumenter i for eksempel et departement, ikke lenger skulle være en del av de offentlige journalene.

I klartekst: Regjeringen ville gjøre det vanskeligere for offentligheten å vite hva statsforvaltningen holder på med.

Det siste vi trenger nå er strengere regler for innsyn

Denne uka kom den helt nødvendige innrømmelsen fra regjeringen om at dette var å legge ut på ville veier. Etter å ha gjennomgått mer enn 3400 høringssvar til forslaget, velger regjeringen å ikke stramme inn i lovverket likevel.

Regjeringen har lyttet til innspillene og «finner ikke grunnlag for å gå videre med saken», sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Forslaget har vært kritisert, både fra opposisjonen og fra pressens organisasjoner. Ønsket om å stramme inn i informasjonen til offentligheten var dårlig fundert, og sto i direkte strid med offentlighetslovens formål om styrke informasjonsflyten.

Dette er ingen fagintern sak, men snarere et verdispørsmål med største betydning for vår nasjonale samtale, og i forlengelsen for det norske demokratiet.

De siste årene har vi fått en rekke avsløringer om mislighold og lovbrudd fra våre fremste folkevalgte. Flere av disse sakene har oppstått på grunnlag av innsyn i såkalte organinterne dokumenter, altså det innsynet regjeringen nå ønsket å fjerne.

Blant annet har Aftenposten argumentert for at avisens avsløringer om politikernes pendlerboliger ikke ville være mulig om regjeringen fikk gjennomført den planlagte innstrammingen i loven.

Det alene viser hvor gal regjeringens retning har vært i denne saken. Vi står midt oppe i en tillitskrise mellom folk og folkevalgte, etter avsløringer om pendlerboliger, habilitet, Metoo-saker og aksjespekulasjoner på toppen av det politiske Norge.

Det siste vi trenger i en slik situasjon er strengere regler for innsyn. Skal tilliten gjenopprettes, må alt på bordet.

Det er derfor riktig av regjeringen å snu i dette spørsmålet. Det skulle da også bare mangle.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener