Dagsavisen mener

Nato til Norge

Onsdag åpner Natos uformelle møte på utenriksministernivå i Oslo. Ministrene har mye på sin dagsorden.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Oslo rådhus er rammen når Natos over 30 utenriksministre onsdag og torsdag samles i den norske hovedstaden. Omstendighetene er mer alvorlige og akutte enn kanskje noen gang i organisasjonens tid. Tyrkia har meldt forfall og allerede skapt usikkerhet i forkant av møtet.

Et topplederbytte i Nato nå er ikke optimalt.

At Oslo er valgt som vertsby, sementerer ytterligere Norge som et sentralt land i alliansen som ledes av Jens Stoltenberg. Oslo var heller ingen tilfeldig valgt havn for verdens største krigsskip den siste uka. Norge er ikke et land i den internasjonale sikkerhetspolitiske periferi.

Det er et såkalt uformelt møte som nå skal gjennomføres. Det vil si at samtalene er friere og at det ikke skal signeres avtaler eller konkluderes. Dette er i praksis et arbeidsmøte i forkant av at forsvarsministrene skal møtes i Brussel i midten av juni og det formelle Nato-toppmøtet der medlemslandenes statsledere er representert i Vilnius 11. og 12. juli.

Situasjonen i Ukraina er selvsagt altoverskyggende. Viktigst på møtet er den umiddelbare innsatsen for å sikre at Ukraina vinner krigen. Flystøtte vil helt sikkert diskuteres. Lite tyder på noe annet enn at ukrainerne på et tidspunkt vil få sine F16-jagerfly, som de har bedt om siden krigens start. Beslutningen om opplæring av piloter er et sterkt signal til Moskva.

Underordnet den kortsiktige forpliktelsen kommer Nato-medlemskap for Ukraina og alliansens kollektive sikkerhet. Landet har søkt medlemskap, og Natos generalsekretær Stoltenberg har gått langt i å si at Ukraina hører hjemme i alliansen. Noe annet enn medlemskap etter en fredsavtale i øst vil være irrasjonelt gitt den massive støtten Ukraina har fått siden overfallet i februar i fjor. Men når og på hvilke premisser er en enorm diskusjon. Først må krigen vinnes.

Stoltenbergs avtale som generalsekretær er allerede blitt forlenget flere ganger, men løper ut i oktober. Hvem som blir hans etterfølger hører også naturlig til på dagsorden i Oslo. Det er dog en mulighet at Stoltenberg fortsetter i rollen. Det vil helt sikkert være klokt gitt hans svært sterke posisjon, personlige kontakter og erfaring. Et topplederbytte i Nato nå er ikke optimalt.

Tyrkia har allerede skapt dramatikk før møtet ved at deres utenriksminister ikke kommer til Oslo. Det betyr at Sveriges kandidatur som Nato-medlem, som Tyrkia og Ungarn ennå ikke har akseptert, ikke vil diskuteres på dette nivået. Møtet med den svenske utenriksministeren Tobias Billström er også avlyst. Sveriges medlemskap i Nato er fortsatt i spill. Tyrkias gjenvalgte president Erdogan vet å bruke sin makt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener