Dagsavisen mener

Fastlegemedisin

Regjeringen tar myndig grep om fastlegekrisen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) handler for å avverge en varslet fastlegekrise. Men møter motstand fra fastlegene.

Regjeringen la mye penger på bordet i fjor høst for at budsjettet for 2023 skulle underlette situasjonen for landets fastleger. Totalt er det snakk om å styrke basistilskuddet til fastlegene med over 700 millioner til 4 milliarder kroner. Det er mange og etterlengtede penger.

Høyre i opposisjon skal være svært forsiktige med å kritisere regjeringen i dette spørsmålet.

Hovedutfordringen er at fastlegene har for mange pasienter, for stort arbeidspress og at dette går dramatisk ut over rekrutteringen til yrket. 200.000 nordmenn er i dag ikke tilknyttet en fastlege.

Denne uka lanserte helseminister Kjerkol det hun mener er den beste modellen for å utnytte de offentlige midlene på mest effektivt vis. Hun ønsker å differensiere tilskuddet slik at de mest krevende pasientene gir mest i tilskudd. Det vil særlig si at fastleger med eldre og kvinnelige pasienter får mer betalt for sine pasienter. Men modellen har også en geografisk faktor slik at fastleger i bydeler med særlige sosioøkonomiske utfordringer, eller i distrikter der det er langt til sykehus og et større ansvar derfor faller på fastlegen, kommer bedre ut.

Denne modellen virker på oss å være både logisk og rasjonell. Helseministeren driver nå gjennom endringer der forgjengeren Bent Høie (H) trakk beina etter seg. Høyre i opposisjon skal være svært forsiktige med å kritisere regjeringen i dette spørsmålet. Krisa fikk vokse seg stor på partiets lange vakt.

Regjeringen har like fullt to utfordringer. Allmennlegeforeningen er kritisk, og uenighet om ny modell er å starte det videre samarbeidet i oppoverbakke. Foreningen har forelsket seg i en knekkpunktmodell der det gis mindre støtte for pasienter utover de første 1000 på fastlegens liste. Det skal da gi økonomisk insentiv til å begrense arbeidsbyrden. Det hadde vært å foretrekke om partene var omforent. Men Allmennlegeforeningen er en medlemsorganisasjon som kjemper for det som er best for dem. Kjerkol og regjeringen må gjøre det som er best for samfunnet og pasientene.

Den andre utfordringen er at regjeringen på seinsommeren i fjor satte ned et ekspertutvalg for «gjennomgang av allmennlegetjenesten». Utvalget har ennå ikke uttalt seg, og det framstår litt lite ydmykt av Kjerkol ikke å vente på de rådene hun faktisk har bedt om.

Det er likevel riktig av regjeringen å lede, bestemme og definere de grunnleggende premissene på et helt kritisk samfunnsområde.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener