Dagsavisen mener

Mer åpne skattelister

Det må igjen bli mulig å søke anonymt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Erna Solbergs regjering strammet inn ordningen for søk i skattelistene. På denne bakgrunn har partiet Rødt foreslått flere positive oppmykinger. Ett av forslagene er igjen å gjøre det mulig å søke anonymt. De rødgrønne partiene på Stortinget stiller seg nå bak dette forslaget. I dag er det slik at vedkommende som det blir søkt på, får beskjed om hvem som har ønsket informasjonen.

Daværende finansminister Siv Jensen (Frp) sto i spissen for innstrammingen i 2014. Hun hadde sett seg lei på folk som snoker i skattelistene. «Jeg som finansminister og en offentlig kjent person må tåle at noen kikker meg i kortene. Men jeg synes ikke at hvermannsen skal være gjenstand for den samme grafsingen uten å bli klar over hvem som gjør det», sa Jensen høsten 2014. Hun hevdet at folk flest ikke har behov for skatteinformasjon om naboen, arbeidskolleger eller studievenner.

Dette har vært en viktig borgerrettighet.

Norge har en lang historisk tradisjon for offentlige skattelister. I tidligere tider kunne alle som ønsket det, møte opp på rådhuset eller likningskontoret for å dykke ned i tykke hefter med skattelister over alle kommunens innbyggere. Her leste vi hva naboen, arbeidsgiveren eller ordføreren hadde i inntekt og formue, pluss hva vedkommende måtte betale i skatt. Og for avisene lå det selvsagt godt stoff i disse listene.

Men i 2001 var det nye tider. Da ble skattelistene svært så tilgjengelige på internett. Det ble populært å søke gjennom nyhetsmediers nettsider. Vi fikk raskt en debatt med bakgrunn i at det var blitt så lett å «grafse». Bondevik I-regjeringen strammet inn på tilgangen. Og fra 2014 ble det altså ikke lenger mulig å søke anonymt. Mange kvier seg derfor mot å bruke systemet. Tallenes tale i statistikken er i så måte klar. For ti år siden var det 16,5 millioner søk i skattelistene. I 2021 var tallet på antall søk nede i 1,6 millioner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet. Økonomisk gjennomsiktighet er en forutsetning for å skape god oppslutning om skattesystemet. I en tid hvor det er politisk ryggdekning for en mer omfordelende politikk, er åpenhet ekstra viktig.

De som har sterkest rygg, må ta den tyngste børen. Da må vi konkret vite om norske menn og kvinner betaler sin skatt etter evne – og gjerne med glede. Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister. Dette har i årevis vært en viktig borgerrettighet. Tilgangen til listene svekkes i praksis når den vi søker på, får beskjed om det. Derfor er det positivt at det rødgrønne flertallet på Stortinget nå kjenner sin besøkelsestid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener