Dagsavisen mener

Sjokktall om voldtekt

En av fem kvinner er blitt voldtatt. Stadig flere utsettes for partnervold.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

En ny undersøkelse overrasker forskerne. Norske kvinner utsettes for seksualisert vold i en skala større enn det man til nå har trodd. Totalt har én av fem kvinner blitt utsatt for voldtekt, ved bruk av makt eller tvang, eller mens de har sovet.

Sjokktallene forteller oss at vi lever i en svært seksualisert kultur

Den nasjonale undersøkelsen har spurt nærmere 5000 nordmenn om de har vært utsatt for vold, voldtekt eller overgrep. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) fikk overlevert de sjokkerende funnene tirsdag.

Kort oppsummert kan man si at det ikke går den rette veien til tross for økt oppmerksomhet og holdningsarbeid. Det er gått ni år siden den forrige tilsvarende undersøkelsen, og tendensen er mildt sagt urovekkende. Blant kvinner under 30 år oppgir dobbelt så mange nå at de er blitt utsatt for voldtekt.

Forskerne sier at oppgangen i tilfeller er reell. Økningen reflekteres også i politiets statistikk, som viser at flere voldtekter også er anmeldt. Men antar at bare 20 prosent av overgrepene ender i en anmeldelse. Mange kvier seg, og det med god grunn når man vet at kun fire prosent av gjerningsmennene blir dømt. Det er åpenbart et stort samfunnsproblem.

Særlig er det unge kvinner som utsettes. Halvparten av norske voldtatte kvinner var under 18 år da overgrepet skjedde. Det er særlig nedslående med tanke på langtidseffektene av de opplevde traumene. Overgrep i ung alder går utover tilliten til menn og forholdet til egen seksualitet, og kan gi livsvarige skader.

«Forekomsten av voldtekt er fortsatt altfor høy, så man er nødt til å gjøre noe», sier psykolog og seniorforsker ved Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Maria Teresa Grønning Dale til VG. Men hva mer kan gjøres?

At en av fem kvinner i et moderne, opplyst samfunn voldtas, vitner om at gutter og menn har for liten respekt. De fleste kvinner voldtas av menn de kjenner. Vi kan peke på at jentene må møtes bedre av politiet, at lista for å anmelde må bli lavere, at flere må dømmes, at straffene bør skjerpes. Men mest av alt må vi som samfunn sette inn kreftene våre på forebygging gjennom å snakke med unge menn. De må oppdras. Skole, idrett, pappaer må på banen.

Sjokktallene forteller oss at vi lever i en svært seksualisert kultur, der pornografien er blitt lærebok, og der grensene mellom sex og vold er blitt utydelige der de burde være absolutte. Vi ser med forventning fram mot regjeringens reaksjon på rapportens grimme alvor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener